Aktuality

Čo máme nové?

Myslime viac na našich seniorov s Nadáciou SPP

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 19. apríla 2021 | kategória: Pomáhame vďaka

Vďaka Nadácii SPP sme podporili zdravie seniorov a eliminovali možnosti šírenia nového koronavírusu. Získanou podporou v rámci programu Pomáhame SPPolu sme zakúpili nový germicídny žiarič, ochranné overaly aj rúška. Vďaka germicídnemu žiaruču dokážeme lepšie dezinfikovať priestory pre prijímateľov. Jedorázové rúška a ochranné overaly prispeli k ochrane pred možným šírením ochorenia COVID-19 v zariadení pre najzraniteľnejšie vekové skupiny – seniorov. Ďakujeme za podporu.

SPPolu-pomáhame_2

Pomáhame-SPPolu_8

SPPolu-pomáhame_3

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Táto spoločnosť vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytuje pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách pomocou podpory rôznych projektov. 

Hlavnou víziou Nadácie je preto podpora, rozvoj a ochrana, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku. Taktiež dosahov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny.

1_blízko-pri-človeku-vďaka

logo nadacia spp