Aktuality

Čo máme nové?

Skvalitnenie sociálnych služieb v pôsobnosti ADCH

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 8. novembra 2021 | kategória: Pomáhame vďaka

Starí, osamelí, zdravotne znevýhodnení, zomierajúci aj celé komunity. Každému z nich podávame pomocnú ruku v rámci služieb Charity. Niekomu vytvárame druhý domov, inému sme oporou v ťažkostiach a ďalšieho motivujeme k zmene.

Pandémia priniesla do života našich prijímateľov viaceré zmeny:
  • kreatívne nachádzanie voľnočasových aktivít pre seniorov v zariadeniach;
  • pracovné listy pre deti, žiakov a študentov;
  • elektronická komunikácia s úradmi.
Aktivity dokážeme realizovať aj vďaka dotácii z Prešovského kraja, z ktorej sme zakúpili tlačiarne a projektor. Pre prijímateľov tlačíme úradne dokumenty, lekárske správy alebo pracovné listy pre deti so zhoršeným prístupom k vzdelávaniu. Projektor zas umožní seniorom vyplniť si poobedie pri premietanom filme alebo online svätej omši.

ABY-DETI-MALI-TVORIVE-DIELNICKY-A-IZOLOVANI-SENIORI-KREATIVNE-VYPLNENY-CAS

Projekt „Skvalitnenie sociálnych služieb v pôsobnosti ADCH”  bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Ďakujeme za dôveru. 

vyzva mikroprogram edit