Aktuality

Čo máme nové?

Vďaka vám sme vyzbierali viac ako 11-tisíc školských pomôcok

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 27. septembra 2021 | kategória: Pomáhame vďaka

Do 15. septembra ste do 13 zberných miest Arcidiecéznej charity Košice v rámci zbierky školských pomôcok prinášali rozmanité potreby pre školákov. Až 194 tašiek, 112 peračníkov, takmer 1500 zošitov, tisícky pier, ceruziek, farbičiek alebo štetcov. To všetko sme v rámci Charity zbierali, aby sme pomohli deťom pri vzdelávaní.

ZSP21-7

ZSP21-3

ZSP21-6

Bez vás by sme to nedokázali

Do úspešného 12. ročníka zbierky školských pomôcok sa aktívne zapojili viaceré inštitúcie, farnosti, firmy, školy a desiatky jednotlivcov. Len vďaka vám umožníme rodinám a deťom rozvinúť ich talent a podporiť vo vzdelávaní.

Špeciálna vďaka patrí:
  • Všetkým mestám a obciam, kde pôsobíme za informovanie o zbierke a aktívne zapojenie do nej.
  • Okresnému úradu Košice a jej zamestnancom, ktorí zorganizovali zberné miesto v priestoroch úradu.
  • Jesennému ročníku SWAP Košice, ktorého zbierka pomôcok bola dobročinnou aktivitou pre návštevníkov.
  • Všetkým farnostiam v 16 miestach kde pôsobíme a špeciálne farnostiam Pečovská Nová Ves, Košická Nová Ves, Košice – Nad jazerom a ďalším, ktoré usporiadali zbierku v kostoloch.
  • Žiakom a študentom ZŠ Malá Ida, ZŠ Rozhanovce a Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach, v ktorých si žiaci zorganizovali zbierku a podelili sa so svojimi školskými potrebami.
  • Zamestnancom firiem LafargeHolcim European Business Services, Minebea Slovakia s.r.o. a iným firmám, ktoré prejavili solidaritu a otvorené srdcia pre potreby núdznych.
  • A tiež médiám, ktoré nám pomohli s propagáciou zbierky, aby sa informácia dostala do všetkých kútoch regiónov.

ZSP21-4

ZSP21-1

ZSP21-5

ĎAKUJEME, že charitné srdcia bijú v toľkých skvelých ľuďoch. To potvrdzuje aj celoslovenský výsledok tohoročnej zbierky, kde sme v rámci všetkých charít vyzbierali viac ako 45-tisíc potrieb.