Aktuality

Čo máme nové?

40 vriec šatstva dostane druhú šancu

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 23. júna 2021 | kategória: Krízové centrum

Tradičnou súčasťou dobrovoľníckeho podujatia U. S. Steel Košice bola zbierka užitočných vecí pre Arcidiecéznu charitu Košice, ktorá prebiehala v piatok 18. júna a v sobotu 19. júna. Do dvojdňovej zbierky prinieslo 31 darcov šatstvo, domáce potreby, knihy aj trvanlivé potraviny, aby pomohli ľuďom v náročnej životnej situácii.

Tento ročník bol spojený s jednou zmenou. Pre pandémiu a elimináciu možného ohrozenia bolo len jedno zberné miesto, a to Arcidiecézna charita Košice. Práve tu, nielen hutníci, venovali vyše 40 vriec šatstva, 2 škatule trvanlivých potravín, potreby do domácnosti, a tiež knihy a hračky pre najmenších. Darované predmety pomôžu v charitnom útulku, nocľahárni a v Krízovom centre pre matky s deťmi. „Veľmi sa tešíme každoročnej tradícii, ktorá v sebe spája rozmer solidarity, komunitnej spolupráce s ekológiou. Darované šatstvo, domáce potreby i hračky pomohli nielen životnému prostrediu, ale dostali aj svoju druhú šancu na využitie, keďže putovali do útulku, nocľahárne a Krízového centra pre matky s deťmi v správe Arcidiecéznej charity Košice. Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili ochotu pomáhať,“ zhodnotila Silvia Hrabčáková z Arcidiecéznej charity Košice. 

Darované šatstvo, domáce potreby i hračky pomohli nielen životnému prostrediu, ale dostali aj svoju druhú šancu na využitie, keďže putovali do útulku, nocľahárne a Krízového centra pre matky s deťmi v správe Arcidiecéznej charity Košice.

Hutnici-pre-Kosice-1_z

1_Hutnici-pre-Kosice-5_z

Hutnici-pre-Kosice-6_z

Vypomáhali aj dobrovoľníci

Počas dvoch dní pri zbierke vypomáhalo 7 dobrovoľníkov. Jednou z nich bola aj dobrovoľníčka Viktória, ktorá vypomáhala aj vlani: „Keďže bolo krásne počasie, veci sme preberali pred budovou, v areáli pri centre charity. Následne sme darované šatstvo a potreby pretriedili a prerozdelili do jednotlivých charitných centier.“ Darované užitočné veci poslúžia pre takmer 250 ľudí, ktorí nemajú vlastný domov a dočasné prístrešie i pomoc našli v službách Arcidiecéznej charity Košice.

Hutnici-pre-Kosice-8_z

Hutnici-pre-Kosice-2_z

Hutnici-pre-Kosice-7_z

Medzi darcami boli aj zamestnanci oceliarní

Medzi darcami boli zamestnanci oceliarní. Počas sobotňajšieho obeda daroval veci aj pán Miroslav Liščinský: „Každoročne, pár týždňov pred  uskutočňovaním zbierky, s manželkou  prezrieme skrine a vyčleníme veci, ktoré chceme obnoviť. Je nám ľúto ich vyhodiť , keďže sa ešte dajú použiť. Myslím, že ľudom v núdzi môžu pomôcť. Tohto roku sme okrem oblečenia dali aj posteľnú bielizeň, hrnčeky a nejaké  trvanlivé potraviny. Vítame, že naša spoločnosť takéto aktivity podporuje.“ S úsmevom na perách darovala užitočné veci aj pani Iveta Timková, zamestnankyňa U.S.Steel Košice. „Do zbierky som doniesla väčšinou detské veci, posteľné obliečky a uteráky. Prispievam už niekoľko rokov. V domácnosti sa stále nájde niečo, čo už nepoužívame, veď deti rastú, aspoň takto pomôžem,“ prezradila Iveta s úsmevom na perách.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a podporili dobrovoľnícku aktivitu v prospech ľudí v núdzi.