Kategória

Pomáhame vďaka

10. dec 2020

Pomáhame vďaka

Blízko pri človeku aj vďaka spoločnosti FAVI.sk

Vďaka spoločnosti FAVI.sk môžeme pomáhať ľuďom, ktorí s prosbou o pomoc zaklopali na dvere charity. Aj vďaka štedrosti dobrodincov môže charita vstupovať a zlepšovať životy iným. Veľmi si vážime finančnú podporu našej prácu spoločnosťou Favi.sk. Pretože spoločne dokážeme stáť blízko pri človeku. Ďakujeme.

1. dec 2020

Pomáhame vďaka

Arcidiecézna charita Košice rozdá vyše 800 porcií slávnostného jedla vďaka iniciatíve dm {spoločne}

Vyše 800 porcií slávnostného jedla poputuje prostredníctvom Arcidiecéznej charite Košice ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. Vďaka iniciatíve dm {spoločne} a spoločného projektu so Slovenskou katolíckou charitou spríjemnia ľuďom predvianočné obdobie.

26. nov 2020

Krízové centrum

Podpora šikovných rúk v Krízovom centre vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia

V rámci programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia sme mohli podporiť šikovné ruky v Krízovom centre pre matky s deťmi. Finančnú podporu vo výške 3 500 eur sme využili na technicko-materiálne vybavenie krajčírskej dielne a náradie na rozvoj pracovných činností. Časť grantu putovala aj na zakúpenie nových chladničiek pre rodiny, ktoré našli dočasný domov v našom zariadení. Ďakujeme.

Štedrosť prejavila aj firma Lyreco Slovensko

Štedrosť a solidaritu so seniormi a rodinami v núdzi prejavila aj spoločnosť Lyreco Slovensko. Zo svojich produktov darovali pre núdznych trvanlivé potraviny, chutné limonády a sladké drobnosti. Ďakujeme.

„Milodar znamená dotýkať sa vlastnými rukami a slzami utrpenia núdznych.“

pápež František

10. nov 2020

Pomáhame vďaka

Prevenciou k záchrane života s Nadáciou EPH

V boji proti pandémie a pri ochrane zdravia a bezpečnosti prijímateľov a zamestnancov nám pomohol aj projekt “Prevenciou k záchrane života” z Nadácie EPH. Vďaka projektu sme mohli finančne pokryť časť nákladov spojených s pandémiou v hodnote 4 050 eur. Ďakujeme

9. okt 2020

Pomáhame vďaka

„Podeľ sa a pomôž“ v Humennom

Denný stacionár sv. Jána Krstiteľa v Humennom je od októbra zapojený do projektu potravinovej zbierky spoločnosti Lidl s názvom „Podeľ sa a pomôž“. Vo štvrtok, 8. októbra 2020 prebehlo prvé prevzatie trvanlivých a suchých potravín.

7. okt 2020

Krízové centrum

Pomáhame rodinkám aj vďaka spolupráce s dm drogerie markt

Už po deviatykrát pomáhame projektom "Pomôžme deťom" v spolupráci s dm drogerie markt. Plienkovú pomoc sme prostredníctvom Arcidiecéznej charity Košice poskytli 6 rodinkám.

30. sep 2020

Pomáhame vďaka

Radosť školákom darovali aj zamestnanci firmy Minebea Slovakia, s.r.o.

Počas septembra zamestnanci japonsko-slovenskej firmy Minebea Slovakia, s.r.o. usporiadali zbierku školských pomôcok. Niektoré chýbajúce potreby dokúpila aj samotná spoločnosť.