Aktuality

Čo máme nové?

Jesenná zbierka na charitu 2021

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 15. novembra 2021 | kategória: Pomáhame vďaka

jesenná ZBIERKA NA CHARITU​

Krehkosť ľudského života, telesného i duševného zdravia a medziľudských vzťahov si denne uvedomujeme v službách charity. Osamelí seniori, chorí bez odbornej starostlivosti, ľudia bez vlastného domova, deti a mladí so znevýhodnením a aj tí, ktorí sa náhle ocitli v nepriazni života. Pomáhajte im  spoločne s nami.

JESEN21_leták2

JAR21_QR-kod

Aj vďaka zbierke dokážeme pomáhať:

446

seniorov v pobytových a ambulantných službách

45

mladých so zdravotným znevýhodnením

127

opatrovaných v pohodlí domova

439

ľudí bez vlastného domova

2310

ľudí z miestnej komunity

73

sprevádzajúcich pri zomieraní

1050

pacientov ošetrených sestrami ADOS

1130

usmernených v zložitej životnej situácii

…a tisícke ďalších, ktorí sa ocitli v nepriazni života. Ďakujeme…

ZBIERKA NA CHARITU je celoslovenskou zbierkou, ktorá sa koná dvakrát ročne vo všetkých kostoloch na Slovensku. Počas prvej pôstnej a prvej adventnej nedele liturgického roka prebiehajú tzv. jarné a jesenné zbierky na charitu. Výnosy z farností sú určené jednotlivým arci/diecéznym charitám podľa príslušnej arci/diecézy. Arcidiecéznej charite Košice sú venované výnosy z farností Košickej arcidiecézy.  Tieto zbierky majú pre našu činnosť mimoriadny význam. Vďaka nim dokážeme skvalitňovať poskytované sociálne, zdravotnícke, doplnkové i vzdelávacie služby, ktorými stojíme blízko pri človeku. Ďakujeme za otvorené a vnímavé srdce pre potreby núdznych.