Aktuality

Čo máme nové?

Seniori sa na znovuobnovenie Denného stacionára Košice tešili

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 14. júla 2020 | kategória: Denné stacionáre so zameraním na seniorov

Prijímatelia v seniorskom veku chcú prežívať svoju starobu aktívne a v kruhu známych. Dôkazom toho je aj činnosť Denného stacionára v Košiciach, ktorá sa postupne vracia do režimu spred koronakrízy. Záujem seniorov o spoločnosť po čase izolácie rastie.

Význam ambulantnej sociálnej služby je pre seniorov obrovský, pretože prispieva k aktívnemu prežívaniu staroby. Ako približuje Blažena Fecáková, koordinátorka Denného stacionára Košice Denný stacionár Košice na Južnej triede 2 funguje už šesť rokov: „Snažíme sa zabraňovať sociálnej izolácie u seniorov, ktorí stratili buď príbuzného, manžela, alebo manželku. Služby poskytujeme, aby seniori neostávali sami v domácom prostredí a nemuseli odchádzať do pobytovej formy.“ 

Keď som prišla do nového bytu, nepoznala som nikoho. Bola som veľmi sama a opustená. Prosto, som stále len plakala a preto som chcela niekde ísť medzi ľudí, kde by som na všetko zabudla.

Pani Magdaléna navštevuje stacionár od jeho vzniku: „Po manželovej smrti som sa presťahovala z trojizbového bytu do malometrážneho bytu, nakoľko som sama nezvládala platiť tento byt a prenechala som to deťom. Keď som prišla do nového bytu, nepoznala som nikoho. Bola som veľmi sama a opustená. Prosto, som stále len plakala a preto som chcela niekde ísť medzi ľudí, kde by som na všetko zabudla.“ Ako dodáva jej vášňou sú kvety, o ktoré sa stará a vysádza v záhrade zariadenia.

VOC-Caritas_Prepravná-služba_Moment5

VOC-Caritas_Prepravná-služba_Moment4

VOC-Caritas_Prepravná-služba_Moment2

Počas predchádzajúcich mesiacov boli dvere stacionára zatvorené. Na jej otvorenie sa tešila aj pani Anna, ktorá plánuje spoločnú oslavu narodenín: „Máme tu výborný kolektív, ktorý mám rada. Preto som aj v stacionári, aby som s ľuďmi mohla spolupracovať. Občas si zaspievame, robíme oslavy. Teraz som aj ja mala 80-tku a čakáme kedy sa po korone vráti celý kolektív a kedy tú 80-tku oslávime vo veľkom.“

Máme tu výborný kolektív, ktorý mám rada. Preto som aj v stacionári, aby som s ľuďmi mohla spolupracovať. Občas si zaspievame, robíme oslavy.