Aktuality

Čo máme nové?

Denný stacionár v Snine si pripomenul sviatok svojho patróna

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 4. novembra 2021 | kategória: Denné stacionáre so zameraním na seniorov

Mať svojho patróna je vždy povzbudením. Vedieť, na koho sa s dôverou obrátiť. Denný stacionár Snina si za svojho patróna zvolil svätého Jána Pavla II., pápeža. Práve sochu tohto svätca máme priamo pri budove, kde sídlime. V tomto areáli zvykneme prijímatelia i zamestnanci rozjímať, spoločne prosiť v modlitbách a ďakovať. Prirodzene nám tento patrón prirástol k srdcu.

Pri príležitosti liturgickej spomienky na Jána Pavla II. sme si v spolupráci s Farnosťou Svätého Kríža v Snine pripravili menšiu odpustovú slávnosť. Piatkovú svätú omšu sme zvýraznili našou aktívnou účasťou, a to čítaním a nesením obetných darov. Zavŕšením slávnostného dňa bol spoločný obed v charitnom kruhu. Domov každý odchádzal s úsmevom na perách a radosťou v srdci.

my-a-nas-patron2.z.

nesieme-obetne-dary2.z

nas-patron-a-my2.z

Denné stacionáre so zameraním na seniorov

Seniori túžia byť aktívni. Chcú vyjsť zo samoty svojej izby. Potrebujú vzájomnosť, zdieľanie zážitkov i skúseností a naplniť pocit potrebnosti v spoločnosti. Aj preto prichádzajú do služieb denných stacionárov našej charity. V 7 strediskách v 7 mestách ročne aktivizujeme viac ako 150 seniorov. Činnosť denných stacionárov môžeme poskytovať aj vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.