Aktuality

Čo máme nové?

Košická charita oslávila 10. výročie svojho pôsobenia v meste Snina

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 23. januára 2024 | kategória: Denné stacionáre so zameraním na seniorov

Arcidiecézna charita Košice pripravila pri príležitosti 10. výročia svojho pôsobenia v meste Snina ďakovný koncert. Hudobno-dramatickým programom mladých so zdravotným znevýhodnením a seniorov v sprievode profesionálnych hudobníkov si pripomenuli jubileum a ohliadli sa za charitným dielom. Košická charita počas rokov vybudovala širšie portfólio sociálnych a podporných služieb v prospech seniorov, zdravotne znevýhodnených, núdznych i pre odídencov z Ukrajiny. Nedeľného programu v Kinosále Domu kultúry v Snine sa zúčastnilo takmer 400 pozvaných hostí.

Činnosť košickej charity v Snine sa rozvíjala vďaka jednoduchému, no nesmierne dôležitému cieľu – pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ako zdôraznil riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice Cyril Korpesio, služby v meste vznikali postupne na základe potreby a impulzov miestnych: “Vtedy sa podarí v Charite dobré dielo, keď iniciatíva prichádza zdola. V Snine som to zažil. O to viac, keď v službách sú ľudia, ktorí s láskou a vytrvalo odovzdávajú kúsok svojho života v prospech detí a seniorov. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú charitných dielam žiť, rásť a rozvíjať sa.”

V rámci hudobno-dramatického pásma sa predstavili klienti charitných zariadení. Mladí so zdravotným znevýhodnením z Charitného domu sv. Štefana ukázali svoj talent a nadanie napriek životným výzvam. Tanec, spev aj krátke scénky dokázali, že umenie je univerzálnym jazykom, ktorý prekonáva akékoľvek prekážky. Seniori z Denného stacionára Snina spievali mariánsku skladbu. Príjemným obohatením boli profesionálni hudobníci, ktorí sa ako dobrovoľníci zapájajú v rámci charitných aktivít. “Cítil som sa, ako keby som pozeral na profesionálov,” zhodnotil rímskokatolícky dekan v Snine Slavomír Bakoň. Ako dodáva, charita pôsobí v tejto farnosti roky rokúce cez srdcia mnohých, ktorých môžeme nazvať chariťáci. Tí, ktorí vnímajú potreby núdznych a majú otvorené srdcia aj štedrú náruč.

Slávnostného výročia sa zúčastnil aj primátor mesta Snina Peter Vološin: “Rokmi ste tu vytvorili krásnu komunitu. Charita je takým korením, ktoré dáva chuť tejto službe a nášmu mestu. Keď prídem do denného stacionára alebo do charitného domu, zrazu zabudnem na moje problémy a starosti. Prajem charite, aby naďalej plnila svoju službu a poslanie.”

Desať rokov činnosti Arcidiecéznej charity Košice v meste Snina dokazuje, ako prostredníctvom služieb a zariadení dokáže zdvihnúť tých, ktorí sú osamelí alebo potrebujú oporu. Vytvára prepojenia v rámci komunít a poskytuje podporu tam, kde je potrebná.

CHD-Snina_10.-vyrocie-13CHD-Snina_10.-vyrocie-18CHD-Snina_10.-vyrocie-20CHD-Snina_10.-vyrocie-10CHD-Snina_10.-vyrocie-4CHD-Snina_10.-vyrocie-25

CHD-Snina_10.-vyrocie-15CHD-Snina_10.-vyrocie-8CHD-Snina_10.-vyrocie-9CHD-Snina_10.-vyrocie-3CHD-Snina_10.-vyrocie-2CHD-Snina_10.-vyrocie-22

CHD-Snina_10.-vyrocie-16CHD-Snina_10.-vyrocie-12CHD-Snina_10.-vyrocie-17CHD-Snina_10.-vyrocie-19CHD-Snina_10.-vyrocie-26CHD-Snina_10.-vyrocie-27

Arcidiecézna charita Košice začala poskytovať sociálne služby denného stacionára 1. decembra 2003. Portfólio služieb rokmi rástlo a rozširovalo sa na základe potrieb.

  • Denný stacionár Snina je miestom, kde seniori nachádzajú nielen podporu, ale aj zmysluplné trávenie dňa. V priebehu 10 rokov k nám prichádzalo spolu 55 klientov, o ktorých sa stará 5 zamestnancov.
  • Charitný dom sv. Štefana zas vytvára priestor prijatia, opory a komunity pre mladých dospelých so zdravotným znevýhodnením. Spolu sme službu poskytli 28 klientov a v našom tíme pôsobilo 12 zamestnancov.
  • V priebehu rokov 2014-2015 a 2019-2021 sme v meste Snina poskytovali aj domácu opatrovateľskú službu. Našich 20 terénnych opatrovateliek sa s láskou staralo o 20 klientov.
  • V dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine vzniklo Centrum podpory Snina, ako pomoc pri integrácií odídencov. V centre podpory prostredníctvom 10 zamestnancov doposiaľ pomohli pri integrácií takmer 300 odídencom.
  • Veriaci sú aktívni aj v rámci farnosti, a to vďaka aktivitám farskej charity.
  • Nezanedbateľnou službou je pomoc materiálnej a potravinovej pomoci, kde sú našim kolegom nápomocní aj ochotní dobrovoľníci. Prostredníctvom zbierok košická charita v meste Snina pravidelne pomáha desiatkam núdznym a slabším.