Aktuality

Čo máme nové?

Vďaka projektu Bývaj s charitou ľudia nachádzali dostupné bývanie

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 27. septembra 2023 | kategória: Bývaj s charitou

Ak má človek bezpečný domov a strechu nad hlavou, je jednoduchšie sústrediť sa na riešenie iných problém. Stabilný domov, ktorý naštartuje zmenu životného štýlu. Arcidiecézna charita Košice sa v roku 2021 úspešne zapojila do projektu s prvkami housing first. Vďaka nemu sme zabezpečili štrnásť podnájmov vybraným klientom v rámci košického a prešovského kraja.

Jednou z klientov bola aj pani Eva, ktorá sama vychováva tri deti. Ako opatrovateľke pracujúcej na skrátený úväzok jej hrozilo, že so svojimi deťmi ostane bez vlastného bývania. Nedokázala splácať nájom, a zároveň živiť svoju rodinu. Vďaka zapojeniu do projektu sme Eve a jej deťom našli nový bezpečný domov. Rodina býva v rámci projektu v nájomnom bývaní, kde riadne a načas uhrádza všetky platby spojené s ubytovaním. Spoločne sme vytvárali dostatočné finančné zázemie a učili sa hospodáriť, aby v budúcnosti dokázali fungovať samostatne. 

Súčasťou projektu Bývaj s charitou bol viacčlenný projektový tím. Ten pozostával zo sociálnych pracovníkov, pracovníkov pre bytové otázky, asistenta bývania a psychológa. Spoločne pomáhali jednotlivcom i rodinám získať a udržať si bývanie zohľadňujúc ich individuálne potreby a preferencie. 

Do projektu bolo zapojených celkovo 45 ľudí, z toho 11 matiek samoživiteliek. Charita spolu obsadila 14 nájomných bytov. Vďaka odbornému sprevádzaniu už počas projektu dokázali motivovať 2 klientov k osamostatneniu prostredníctvom vlastného bývania. Projektová manažérka Jana Cárova dodáva, že takmer polovica klientov z aktuálne obsadených nájomných bytov, ostáva v bývaní aj po skončení projektu. „V rámci projektového tímu nás teší, že pomerne veľká časť zapojených klientov sa naštartovala. Vďaka riešeniu ich bytovej otázky sa postavili na vlastné nohy. Svojim prístupom presvedčili aj majiteľov bytov o svojom zodpovednom prístupe k vlastnému bývaniu a ostávajú v konkrétnych bytoch aj po skončení projektu.“

Bývaj s charitou je projekt využívajúci prvky medzinárodného prístupu housing first, ktorý umožňuje jednotlivcom alebo rodinám ohrozených bezdomovstvom, získať stabilné a dostupné bývanie. Arcidiecézna charita Košice je jednou z organizácii, ktorá sa úspešne zapojila do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo-OPLZ-a-EU