Aktuality

Čo máme nové?

Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Štefana v Snine

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 22. novembra 2023 | kategória: Projekty

Vďaka projektu “Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Štefana v Snine” sme úspešne realizovali sériu dôležitých opatrení. Prvým z nich bolo vymenenie strešnej krytiny na objekte, čo zlepšilo bezpečie a udržateľnosť budovy. Ďalej sme v rámci projektu zakúpili 7-miestny automobil, ktorý slúži na potreby prijímateľov sociálnych služieb v charitnom dome, čím sme zvýšili mobilnosť a prístup prijímateľov k službám. Najvýznamnejším zlepšením je inštalácia nového stoličkového výťahu v zariadení. Tento výťah umožňuje imobilným a čiastočne imobilným prijímateľom využívať priestory prvého podlažia, čím sme vytvorili inkluzívne prostredie. 

Projekt prispel k praktickým riešením zameraných na zvýšenie pohodlia a kvality života našich klientov. Vďaka podpore dokážeme zlepšiť integráciu imobilných a čiastočne imobilných klientov v rámci nášho komunitného prostredia.

Projekt_CHD-sv.-Snina_2023_3

Projekt_CHD-sv.-Snina_2023_2

Projekt_CHD-sv.-Snina_2023_1

Charitné domy sú ambulantné sociálne služby poskytované osobám, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V zariadeniach sa snažíme zabezpečiť odborné služby, ktoré zodpovedajú potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej individuálnych potrieb, prirodzených vzťahov a rodiny. V týchto charitných domoch poskytujeme dva druhy služieb: domov sociálnych služieb a denný stacionár. Tie vytvárajú priestor na zvyšovanie nezávislosti zdravotne znevýhodnených, rozvoj a sebarealizáciu prijímateľov sociálnych služieb. V zariadení sa snažíme o harmonické prostredie, v rámci ktorého mladých integrujeme do majoritnej spoločnosti a tvoríme podmienky na širšiu mieru socializácie. Pridanou hodnotou zariadenia sú priateľské vzťahy s prijímateľmi a ich rodinnými príslušníkmi.