Kategória

Projekty

18. okt 2021

Bývaj s charitou

Charita nájde nový domov pre 14 ľudí ohrozených bezdomovectvom

Vďaka projektu Bývaj s charitou poskytne Arcidiecézna charita Košice štrnástim klientom bezpečný domov. Vybraným ľuďom ohrozených bezdomovectvom sprostredkujú podnájom. Jednotlivci i rodiny získajú bývanie potrebné k zmene života i odbornú pomoc pri integrácii.

15. okt 2021

Bývaj s charitou

Do projektu Bývaj s charitou hľadáme vhodné bývanie

Vďaka projektu Bývaj s charitou poskytne Arcidiecézna charita Košice desiatim klientom bezpečný domov. Práve hľadáme vhodné bývanie v podobe 1izbových a 2izbových nájmov.

1. okt 2021

Bývaj s charitou

Bývaj s charitou

Arcidiecézna charita Košice realizuje projekt dostupného bývania Bývaj s charitou. Vďaka nemu zabezpečí 14 podnájmov vybraným klientom v rámci košického a prešovského kraja

20. apr 2020

Projekty

Pošli tašku

Pošli tašku v meste KOŠICE a SNINA je projektom, ktorý stojí blízko pri senioroch. Vytvorme seniorom zázemie, aby nemuseli opúšťať svoje príbytky a zvládli karanténu s úsmevom.

Charita je tlčúce srdce kresťana: tak ako človek nemôže žiť bez tlkotu srdca, tak nemôže byť kresťanom bez charity.

pápež František

1. feb 2020

Projekty

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

V roku 2020 Arcidiecézna charita Košice - Komunitné centrum Stropkov sa úspešne zapojila do realizácie národného projektu s názvom Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.

11. nov 2019

Projekty

Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – Lipany

Od novembra 2019 Arcidiecézna charita Košice úspešne pokračuje v realizácii národného projekta s názvom Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. fáza aj v KOMUNITNOM CENTRE LIPANY.

11. nov 2019

Projekty

Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – Sečovce

Od novebra 2019 Arcidiecézna charita Košice úspešne pokračuje v realizácii národného projekta s názvom Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. fáza aj v KOMUNITNOM CENTRE SEČOVCE.

11. nov 2019

Projekty

Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – Pavlovce nad Uhom

Od novembra 2019 Arcidiecézna charita Košice úspešne pokračuje v realizácii národného projekta s názvom Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. fáza aj v KOMUNITNOM CENTRE PAVLOVCE NAD UHOM.