Aktuality

Čo máme nové?

Projekt Bývaj s charitou: Skutočná pomoc k dôstojnému bývaniu

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 30. októbra 2023 | kategória: Bývaj s charitou

Keď máme strechu nad hlavou, môžeme sa sústrediť na riešenie ďalších výziev nášho života. Môžeme budovať svoju kariéru, nadväzovať vzťahy a prežívať radosti bežného života. Vďaka projektu Bývaj s charitou niekoľko mesiacov Arcidiecézna charita Košice úspešne implementovala projekt využívajúci prvky medzinárodného prístupu housing first na podporu ľudí ohrozených bezdomovstvom.

Tento projekt nebol len o slovách a sľuboch. Išlo o konkrétne kroky smerované k tomu, aby pomohli ľuďom ohrozených bezdomovstvom a poskytli stabilné aj bezpečné bývanie. Charita umožnila 45 osobám užívať nájomné bývanie a poskytla odbornú pomoc a podporu, ako sa postaviť sa na vlastné nohy. Spoločne boli nástrojom pre spravodlivejšiu a dôstojnejšiu spoločnosť.

Stabilné bývanie a podpora

Poskytovanie nájomného bývania s odbornou intenzívnou podporou bolo neoceniteľnou súčasťou komplexného balíka pre klientov, ktorí boli ohrození bezdomovstvom. Tento integrovaný prístup umožnil klientom začať budovať svoje životy odznova.

Zvýšená kvalita života

Vďaka získaniu stabilného bývania sa klienti mohli venovať ďalší aspektom svojho života. Starostlivosť o zdravie, úspešné uplatnenie na trhu práce, obnovenie kontaktov s rodinou a prežívanie radosti z každodenného života.

Motivácia k osamostatneniu

Stabilné bývanie poskytovalo klientom dôležité súkromie a bezpečnosť, čo bolo kľúčové pre ich osobný rozvoj a možnosť vytvoriť si funkčné prostredie. Do projektu bolo zapojených 45 osôb, vrátane 11 matiek – samoživiteliek, čo dokazuje potrebu tohto typu projektu v rámci komunity. Takmer polovica klientov zostáva v daných podnájmoch aj po skončení projektu, čo dokazuje úspech projektu a schopnosť klientov postaviť sa na vlastné nohy.

Podpora integrovaného tímu odborníkov

Spolupráca sociálnych pracovníkov, pracovníkov pre bytové otázky alebo psychológa boli kľúčové pre úspech projektu. Tento multidisciplinárny tím reagoval na individuálne potreby a preferencie klientov. Sprevádzanie pomáhalo klientom vyrovnať sa s rôznymi výzvami a rozvíjať zručnosti potrebné pre samostatný život.

Bývaj s charitou je projekt využívajúci prvky medzinárodného prístupu housing first, ktorý umožňuje jednotlivcom alebo rodinám ohrozených bezdomovstvom, získať stabilné a dostupné bývanie. Arcidiecézna charita Košice je jednou z organizácii, ktorá sa úspešne zapojila do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo-OPLZ-a-EU