Aktuality

Čo máme nové?

Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Rafaela v Sabinove

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 16. októbra 2023 | kategória: Projekty

Vďaka projektu „Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Rafaela v Sabinove“ košická charita mohla zlepšiť poskytované sociálne služby pre mladých dospelých so zdravotným znevýhodnením. Prostredníctvom projektu sa zrealizovala úprava kúpeľne s toaletou na bezbariérovú. Vďaka tomu sme zlepšili podmienky pre ľudí, ktorí pri pohybe používajú zdravotnícku pomôcku. V kúpeľni sme vymenili vaňu za nový bezbarierový sprchový kút a osadenie novej toalety. Tento projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Projekt_PSK_Vyzva-poslancov-2023

Charitný dom sv. Rafaela v Sabinove vytvára priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času pre zdravotne znevýhodnené osoby. Okrem odborných služieb ponúka rôznorodé aktivity, ktoré prispôsobuje fyzickým silám i psychickému stavu prijímateľov. V zariadení charita poskytuje 2 druhy sociálnych služieb: domov sociálnych služieb a denný stacionár.