Aktuality

Čo máme nové?

Obnova Charitného domu sv. Rafaela v Sabinove

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 28. novembra 2022 | kategória: Denné stacionáre so zameraním na zdravotne znevýhodnených

Nadácia EPH nám prostredníctvom grantového programu „Oporný bod“ pomohla zrealizovať projekt „Obnova Charitného domu sv. Rafaela v Sabinove“. Charitný dom sv. Rafaela v Sabinove je „oporným bodom“ pre ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením. V tomto dome poskytujeme oporu, prijatie, rozvoj zručností a snažíme sa o rozvoj integrity prijímateľov. V rámci projektu sme zrealizovali opravu stien, opravu vodovodného potrubia a rekonštrukciu kúpeľne. Tým sme prispeli k skvalitneniu našich služieb a tvorbe zdravého a bezbariérového prostredia pre našich klientov.

CHD-SB_Nadacia-EPH-2

CHD-SB_Nadacia-EPH-4

CHD-SB_Nadacia-EPH-3

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.

Nadácia EPH bola založená 30. októbra 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Svoju činnosť aktívne rozvíjame od polovice roka 2016.

Nadácia-EPH