Aktuality

Čo máme nové?

Modernizácia Domu pokojnej staroby vo Veľkom Šariši

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 5. októbra 2023 | kategória: Projekty

Vďaka projektu „Modernizácia Domu pokojnej staroby vo Veľkom Šariši – kamerový systém“ košická charita skvalitnila poskytované sociálne služby pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby. Nový kamerový systém prispieva k ochrane zdravia a bezpečnosti klientov. Rovnako napomáha k rýchlej a efektívnej reakcii zamestnancov na potreby klientov v zariadení sociálnych služieb nielen v prípade mimoriadnej situácii. Tento projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Projekt_Modernizacia-Domu-pokojnej-staroby-vo-Velkom-Sarisi-kamerovy-system-2

Projekt_Modernizacia-Domu-pokojnej-staroby-vo-Velkom-Sarisi-kamerovy-system-1Projekt_Modernizacia-Domu-pokojnej-staroby-vo-Velkom-Sarisi-kamerovy-system-3

Projekt_Modernizacia-Domu-pokojnej-staroby-vo-Velkom-Sarisi-kamerovy-system-4

Dom pokojnej staroby – Diecézny kňazský domov Františka Majocha vo Veľkom Šariši ponúka 3 druhy sociálnych služieb: domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. Víziou zariadenia je zabezpečiť prostredie podporujúce čo najvyššiu mieru samostatnosti a autonómie prijímateľov. Snažíme sa, aby odkázané osoby nachádzali u nás domov, kde prežijú dôstojný život v ovzduší dôvery, tolerancie, radosti, pokoja a vzájomnej úcty. 

Projekt_PSK_Modernizacia-Domu-pokojnej-staroby-vo-Velkom-Sarisi