Aktuality

Čo máme nové?

Stojíme blízko pri našich senioroch, ktorí sú najzraniteľnejšou skupinou

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 15. apríla 2020 | kategória: Dom pokojnej staroby Košice

V týchto dňoch všetci zažívame rôzne obmedzenia a určitú formu izolácie. Avšak seniori to majú o niečo náročnejšie, pretože patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu. Tí, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb Arcidiecéznej charity Košice, neostali bez pomoci charity. Vďaka zanietenosti a kreativity zamestnancov dostávajú pomoc, akú potrebujú.

Pomáhame seniorom skontaktovať sa s rodinnými príslušníkmi
  • Viac ako 250 seniorov využíva pobytové služby v Domoch pokojnej staroby v Košiciach, Veľkom Šariši, Lipanoch a vo Vojčiciach. Na základe mimoriadnych opatrení boli zakázané návštevy. Túto neľahkú situáciu sa snažíme zmierňovať seniorom nielen láskavým prístupom personálu. Snažíme sa vytvárať telemosty s rodinami prostredníctvom dostupných online komunikačných prostriedkov. Využívame videočety, hovory i klasické telefonáty, aby sme im spríjemnili pobyt v zariadení a nahradili chýbajúci osobný kontakt s rodinou.

Seniori20200324_112312-1

woman-3188744_1920

20200323_100749-1

Myslíme na tých, ktorí sú doma
  • Každodenné trávenie spoločného času v denných stacionároch nahradili iné formy socializácie a aktivizácie prijímateľov. Do popredia idú telefonáty aj klasická pošta. Pre veľkonočnými sviatkami sme pripravili jedinečné pozdravy. Denný stacionár Košice a jeho zamestnankyne ich posielali všetkým seniorom, aby sa vzájomne potešili a povzbudili. Kolegovia v Dennom stacionári v Snine zas vytvorili krásne veľkonočné košíčky. Tie seniorom nielen okrášlili a spríjemnili domov, ale aj pri pohľade na nich seniori vedia, že na nich myslíme.

Seniori20200406_101739

SenioriIMG_1866

Vymýšľame aktivity za zatvorenými dverami
  • Aj keď brány domov pokojnej staroby arcidiecéznej charity sú zatvorené, neznamená, že si jarné dni nespríjemňujeme rôznymi aktivitami. Naši seniori rozvíjajú nielen jemnú motoriku, ale aj svoju fantáziu. Kreatívne zdobia veľkonočné vajíčka, pripravujú výzdobu alebo čítajú knihy. Aj keď sa obyvatelia domov pokojnej staroby nezúčastňujú svätých omší a kaplnka zrazu stíchla, vznikla príležitosť na prehĺbenie osobnej modlitby. Svoju nádej a prosby tak vkladajú aj do modlitby alebo čítania Svätého Písma. Keď sú brány zatvorené, návštevy zakázané, radosť z každodenných maličkostí tak naberá iný rozmer.

Seniori20200325_095955-2

Seniori20200323_100920-2

Seniori20200325_100230-1