Aktuality

Čo máme nové?

V košickom Dome pokojnej staroby pripravili vianočné potešenie

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 5. decembra 2022 | kategória: Dom pokojnej staroby Košice

Prvý decembrový piatok si v priestoroch Domu pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach pripravili krásnu predvianočnú aktivitu s názvom Vianočné potešenie. Po dlhšej dobe obmedzení spojených s pandémiou chceli podporiť osobný kontakt prijímateľov zariadenia, ich rodinných príslušníkov a hostí. Okrem vianočného punču, ukážky tvorby prijímateľov sa prezentovali aj konkrétni prijímatelia a ich inšpiratívne príbehy spojené s tvorbou.

Spoločenská miestnosť charitného Domu pokojnej staroby v Košiciach sa v piatkové popoludnie zapĺňala radostnou predvianočnou atmosférou. „Vianočné potešenie sme sa rozhodli usporiadať, aby sme ukázali zručnosti a kreativitu obyvateľov nášho zariadenia. Podnetom bola aj túžba obnovenia osobného kontaktu s rodinami prijímateľov po dlhodobej izolácii,“ približuje za Dom pokojnej staroby pani Janka Gajdošová. Ako dodáva, na podujatí prezentovali jedinečné výrobky prijímateľov, prevažne seniorov, ktorí tvorili rozmanité dekoratívne predmety s vianočnou tematikou.

DPS-KE_vianocne-potesenie-1DPS-KE_vianocne-potesenie-7

DPS-KE_vianocne-potesenie-2DPS-KE_vianocne-potesenie-6

DPS-KE_vianocne-potesenie-5DPS-KE_vianocne-potesenie-8

Každý senior si do domova dôchodcov prináša vlastný príbeh, o ktorom často ostatní obyvatelia netušia. Je to aj prípad Heleny Oláhovej, ktorá dlhé roky spolupracovala s Vojtechom Löfflerom, košickým sochárom. Práve jej tvorbe bol venovaný priestor na vianočnom potešení, kde prezentovala tvorbu, ktorá bola ovplyvnená jej životom a prácou v oblasti elektrotechniky a elektroinštalácie. „Zároveň sme dali priestor autorskému čítaniu nášmu kolegovi, spisovateľovi, p. PhDr. Jaroslavovi Nináčovi,“ dodáva pani Gajdošová.

Pre hostí si charita pripravila chutný vianočný punč a domáce koláče priamo z kuchyne. Pozvanie prijala Anna Sukeníková, novozvolená starostka mestskej časti Košice – Juh, zastupiteľky Soroptimist CLUB Košice p. MUDr. Katarína Sedliaková a p. Ing. Beáta Murková. Podujatia sa zúčastnili aj študentky Strednej zdravotníckej školy sv. Alžbety v Košiciach. Veľmi vzácnymi hosťami však pre Dom pokojnej staroby boli rodinní príslušníci prijímateľov.

V Dome pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach ponúkame pre prijímateľov odbornú starostlivosť, domácu atmosféru a láskavý prístup. Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v bezprostrednej blízkosti historického centra mesta Košice v budove s dlhou históriou spojenou so starostlivosťou o starých a núdznych. V zariadení poskytujeme 4 druhy sociálnych služieb pre odkázané fyzické osoby. V areáli sídlia aj ďalšie služby, ktoré dopĺňajú paletu poskytovaných služieb pre seniorov alebo zdravotne znevýhodnené osoby odkázané na pomoc.

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…