Aktuality

Čo máme nové?

Tablet od srdca

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 28. mája 2020 | kategória: Dom pokojnej staroby Košice

Videohovory, ktoré spoja stovky klientov, najmä seniorov v zariadeniach sociálnych služieb s ich rodinami a blízkymi v čase karantény, umožní unikátny projekt darovaných tabletov. V projekte „Tablet od srdca“ sa spojilo niekoľko spoločností, aby izolovaní klienti mohli čo najskôr opäť nadviazať čo najprirodzenejšie spojenie so svojimi blízkymi.

Tablet-od-srdca-3

Tablet-od-srdca-2

Tablet-od-srdca-1

Štátom aktuálne nariadené opatrenia týkajúce sa pandémie COVID-19 sú obzvlášť stresujúce pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb, akými sú napríklad zariadenia pre seniorov, špecializované zariadenia so zvláštnym režimom a domovy sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. V zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou žije v SR takmer 46 000 odkázaných občanov. Stále v nich platí absolútny zákaz návštev a na mnohých miestach sú obmedzené i skupinové denné aktivity klientov. Aby túto neľahkú situáciu klienti, zväčša seniorskí a ich rodiny lepšie zvládali, iniciovala spoločnosť Philip Morris Slovakia projekt darovaných tabletov „Tablet od srdca“. Ten umožní vzájomné prepojenie klientov s rodinami a priateľmi pomocou videohovorov, pretože vizuálny kontakt, teda kontakt „z očí do očí“, je podľa mnohých štúdií veľmi dôležitý pre zvládanie stresových stavov a lepší psychický stav.

Arcidiecézna charita Košice dostala 9 kusov tabletov. Tie využíva približne 300 seniorov v našich 4 Domovoch pokojnej staroby v mestách Košice, Veľký Šariš, Lipany a Vojčiciach. “Úprimne ďakujeme za jedinečný dar, ktorý seniori v zariadeniach využijú na maximum. Kontakt s rodinou sme sa snažili zabezpečiť počas celého obdobia pandémie. Pri týchto aktivitách nám tablet nesmierne pomôže,” vyslovil slová vďaky Cyril Korpesio, riaditeľ.

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR prevzala od Philip Morris Slovakia celkom 550 tabletov, ktoré táto spoločnosť do jednotlivých zariadení začala doručovať už naprogramované a aj zaškolí k ich obsluhe personál. Na projekte sa podieľa aj spoločnosť Mall Group, dodávateľ tabletov a spoločnosť Slovak Telekom, ktorá do všetkých tabletov venovala SIM karty s dátovou konektivitou. Denník Nový čas je mediálnym partnerom projektu.