Kategória

Komunitné centrum Stropkov

Charitný futbalový turnaj získal ocenenie sociálny projekt roka Grassroots 2022

Futbalové projekty Arcidiecéznej charity Košice získali ocenenie a pozornosť Slovenského futbalového zväzu. Ocenenie si charita prevzala počas Gala Grassroots SFZ 2022 v rámci ankety sociálny projekt roka.

Aj Rómovia zo Stropkova sa stretli so Svätým Otcom

Na začiatku bola veľká túžba klientov Komunitného centra Stropkov ísť na stretnutie so Svätým Otcom Františkom na košický Luník IX. Táto naša túžba sa premenila na realitu.

Charita pomáhala v rámci celoplošného testovania

Charita sa aktívne zapojila do celoplošného testovania. Pretestovaním v pobytových sociálnych službách, vytvorením priestoru na testovanie komunity, kde pôsobíme alebo aktívnou dobrovoľníckou výpomocov našich zamestnancov.

Návšteva ZOO v Košiciach bola pre predškolákov odmenou za celoročnú tvorivú prácu

Predškoláci navštevujúce Komunitné centrum v Stropkove sa v sprievode svojich mamičiek zúčastnili výletu do košickej zoologickej záhrady. Niektoré z detí a matiek boli po prvýkrát na výlete za hranicami svojho bydliska.

„Milodar znamená dotýkať sa vlastnými rukami a slzami utrpenia núdznych.“

pápež František

V napredovaní detí z miestnej komunity v Stropkove napomáha činnosť Komunitného centra

V Komunitnom centre v Stropkove si pre rodiny s predškolákmi pripravili športové dopoludnie s názvom „Zahrajme sa spolu“. Prostredníctvom športových i zábavných hier utužili vzájomné vzťahy v komunite.