Aktuality

Čo máme nové?

V napredovaní detí z miestnej komunity v Stropkove napomáha činnosť Komunitného centra

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 6. augusta 2020 | kategória: Komunitné centrum Stropkov

V Komunitnom centre v Stropkove (Arcidiecézna charita Košice) si pre rodiny s predškolákmi pripravili športové dopoludnie s názvom „Zahrajme sa spolu“. Prostredníctvom športových i zábavných hier utužili vzájomné vzťahy v komunite, rodinnú i priateľskú súdržnosť a sociálnu inklúziu.

V-napredovaní-detí-z-miestnej-komunity-napomáha-činnosť-Komunitného-centra-v-Stropkove-14

V-napredovaní-detí-z-miestnej-komunity-napomáha-činnosť-Komunitného-centra-v-Stropkove-12

V-napredovaní-detí-z-miestnej-komunity-napomáha-činnosť-Komunitného-centra-v-Stropkove-8

Aj počas prázdninového obdobia sú dvere Komunitného centra v Stropkove otvorené pre všetkých. Príjemným obohatením aktivít bol športový deň so zameraním na matky s deťmi, ktoré v septembri nastupujú do školy. Práve doobedňajší program Komunitného centra v Stropkove je zameraný na deti v predškolskom veku. Prácou v centre sa snažia týchto najmenších pripraviť do prvého ročníka, aby sa lepšie adaptovali v rámci vzdelávacieho procesu. To sa charite darí aj vďaka dlhoročnej spolupráci s Caritas Austria v rámci projektu „Pracujeme na sebe, chceme byť lepší v škole.“

V-napredovaní-detí-z-miestnej-komunity-napomáha-činnosť-Komunitného-centra-v-Stropkove-13

V-napredovaní-detí-z-miestnej-komunity-napomáha-činnosť-Komunitného-centra-v-Stropkove-11

V-napredovaní-detí-z-miestnej-komunity-napomáha-činnosť-Komunitného-centra-v-Stropkove-10

Práca nie je zameraná len na deti, ale aj na ich rodičov. „Pracujeme s celou rodinou. Rodičom detí navštevujúcim centrum vysvetľujeme dôležitosť vzdelania. Motivujeme mamičky, aby s deťmi pracovali aj doma, pretože výchovu nezabezpečuje len škola,“ približuje prácu pani Valéria Cubová. Ako dodáva, stretáva sa prevažne so zodpovednými a starostlivými rodičmi, ktorí pracujú a chcú deťom lepšiu budúcnosť.

Pracujeme s celou rodinou. Rodičom detí navštevujúcim centrum vysvetľujeme dôležitosť vzdelania. Motivujeme mamičky, aby s deťmi pracovali aj doma, pretože výchovu nezabezpečuje len škol

V-napredovaní-detí-z-miestnej-komunity-napomáha-činnosť-Komunitného-centra-v-Stropkove-4

V-napredovaní-detí-z-miestnej-komunity-napomáha-činnosť-Komunitného-centra-v-Stropkove-7

V-napredovaní-detí-z-miestnej-komunity-napomáha-činnosť-Komunitného-centra-v-Stropkove-1

Do aktivít centra sa zapájame 4 roky, počas ktorých vidím ako moje deti napredujú nielen v škole. Aktivity pre deti sú aj v poobedných hodinách, tak dievčatá majú zmysluplne vyplnený celý deň.

Športového dňa sa zúčastnila aj pani Brenda so svojimi dcérkami. Vďaka šikovnosti si domov odniesli striebornú medailu. Aktivity komunitného centra si pochvaľuje: „Staršia dcérka ide do tretieho ročníka a mladšia v septembri nastupuje do prvého. Do aktivít centra sa zapájame 4 roky, počas ktorých vidím ako moje deti napredujú nielen v škole. Aktivity pre deti sú aj v poobedných hodinách, tak dievčatá majú zmysluplne vyplnený celý deň.“

Činnosť Komunitného centra v Stropkove smeruje na pomoc miestnej komunity. Odborní zamestnanci ponúkajú deťom i dospelým šancu pracovať na sebe. „Výsledky 17-ročnej práce vidíme každý deň. Príkladom sú mamičky, ktoré navštevovali centrum ako školáčky a dnes k nám chodia už so svojimi deťmi. Deti dosahujú dobré výsledky a sú vzorom aj pre svojich kamarátov,“ opisuje výsledky práce Beáta Vožná, odborná garantka Komunitného centra v Stropkove.

V-napredovaní-detí-z-miestnej-komunity-napomáha-činnosť-Komunitného-centra-v-Stropkove-3

V-napredovaní-detí-z-miestnej-komunity-napomáha-činnosť-Komunitného-centra-v-Stropkove-6

V-napredovaní-detí-z-miestnej-komunity-napomáha-činnosť-Komunitného-centra-v-Stropkove-9