Kategória

Zoznam aktualít

V Pavlovciach obdarili školskými pomôckami vyše 15 rodín

Novými školskými potrebami sme obdarili žiakov z Pavloviec nad Uhom. Komunitné centrum v Pavlovciach rozdalo školákom z 15 sociálne slabších rodín takmer 300 kusov pomôcok. Nové alebo stále zachované tašky, perečníky, zošity, perá alebo lepidlá, tak zaplnia chýbajú miesta na školských laviciach.

3. sep 2020

Krízové centrum

Deti z Krízového centra si splnili táborové sny

Letný tábor pre deti z Krízového centra v Košickej Novej Vsi si vychutnalo 22 detí vďaka FUN PARK Košice. Splniť detské sny sme mohli prostredníctvom Nadácie U. S. Steel Košice.

V Snine sme školskými pomôckami obdarili vyše 45 školákov

Pár dní pred otvorením školských brán darovali pomôcky aj sninským rodinkám v núdzi. Zbierku školských pomôcok v meste zastrešovali zamestnanci Denného stacionára Snina.

Farský tábor v Pavlovciach nad Uhom priblížil deťom posolstvá kresťanských sviatkov

Predposledný augustový týždeň si rímskokatolícka farnosť v Pavlovciach nad Uhom pripravila pre deti Farský tábor. V spolupráci s miestnym Komunitným centrom, ktorý je v správe Arcidiecéznej charity Košice, prežili deti nezabudnuteľné okamihy.

Božia veľkorysá vďačnosť berie do úvahy aj najmenšie gesto lásky a služby, ktoré dostali naši bratia a sestry.

pápež František

Udržiavame zdravú kondíciu prijímateľov v seniorskom veku

Pre udržanie zdravej kondície a na podporu sociálneho kontaktu pripravujú sociálne pracovníčky v Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši podnetné aktivity, ktorými obohacujú voľný čas seniorov.

Návšteva ZOO v Košiciach bola pre predškolákov odmenou za celoročnú tvorivú prácu

Predškoláci navštevujúce Komunitné centrum v Stropkove sa v sprievode svojich mamičiek zúčastnili výletu do košickej zoologickej záhrady. Niektoré z detí a matiek boli po prvýkrát na výlete za hranicami svojho bydliska.

Svoju patrónku si vo Vojčiciach pripomenuli slávnosťou

Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach si 10. augusta uctil svoju patrónku svätou omšou. V charitnej záhrade spoločne prijímatelia, zamestnanci a priatelia charitného zariadenia načerpali nielen duchovné posily.

V napredovaní detí z miestnej komunity v Stropkove napomáha činnosť Komunitného centra

V Komunitnom centre v Stropkove si pre rodiny s predškolákmi pripravili športové dopoludnie s názvom „Zahrajme sa spolu“. Prostredníctvom športových i zábavných hier utužili vzájomné vzťahy v komunite.