Aktuality

Čo máme nové?

Ako spirituálne hodnoty pomáhajú seniorom zvládať výzvy starnutia

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 2. júla 2024 | kategória: Domy pokojnej staroby

V Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši si plne uvedomujeme dôležitosť napĺňania duchovných potrieb našich zverencov. Preto sme letné obdobie odštartovali výletom, ktorý prepojil vieru, históriu, chutné jedlo a spoločenstvo, čím sme vytvorili nezabudnuteľný zážitok.

Výlet sme začali svätou omšou na pútnickom mieste na kopci zvanom Mariánska hora, kde sa týči Bazilika Navštívenia Panny Márie v Levoči. Modlitbou sme si pripomenuli sviatok, ktorý symbolizuje návštevu Panny Márie u Alžbety.

Pamätáte si Madonu na slovenskej stokorunáčke? Túto originálnu plastiku, spolu s hlavným oltárom a ďalšími sochárskymi dielami rezbára Majstra Pavla z Levoče, sme mohli obdivovať v Bazilike svätého Jakuba. Nechýbal chutný obed a zdieľanie zážitkov pri šálke kávy.

Tento výlet, ktorý sme spoločne zažili, zanechala odtlačok v srdciach zúčastnených. Takéto zážitky obohacujú život našich seniorov a posilňujú vzájomné puto, ktoré vytvára skutočný domov plný lásky a porozumenia.

Význam viery a duchovných hodnôt
Na Charite si uvedomujeme, že živá viera a napĺňanie duchovných potrieb prinášajú do života seniorov útechu, nádej a vnútorný pokoj. Ich význam vnímame najmä keď naši klienti čelia zdravotným problémom, pocitu osamelosti alebo sa musia prispôsobiť novým životným zmenám. Vytváranie duchovnej rodiny v charitnom zariadení poskytuje seniorom nielen podporu v kresťanskom raste, ale aj sociálne prepojenie a emocionálnu podporu.
 
Možnosť účasti na svätých omšiach a spoločných modlitbách ponúkajú pocit spolupatričnosti a prispievajú k celkovej spokojnosti a zdraviu klientov. Naša starostlivosť nezahŕňa iba podporu fyzického a mentálneho zdravia, ale aj spirituálne naplnenie, ktoré je pre niektorých základom pre harmonický a vyrovnaný život v starobe.

DPS_Vylet-na-Mariansku-horuDPS_Vylet-na-Mariansku-horu_5

DPS_Vylet-na-Mariansku-horu_3DPS_Vylet-na-Mariansku-horu_4

DPS_Vylet-na-Mariansku-horu_1DPS_Vylet-na-Mariansku-horu_2

Ak vás informácie o našej činnosti zaujali a chcete byť súčasťou charitnej rodiny, môžete tak urobiť podporou charitného diela, dobrovoľníctvom, radou, modlitbou alebo sa prihláste na odber noviniek.