Aktuality

Čo máme nové?

Upozornenie pre verejnosť

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 8. júla 2024 | kategória: Zoznam aktualít

Arcidiecézna charita Košice ako účelové zariadenie cirkvi bola zriadená košickým arcibiskupom Arcibiskupstva Košice. Zameriava sa na pomoc núdznym, poskytovaním sociálnych, zdravotných a podporných služieb, humanitárnej pomoci, vzdelávania a rozvoja dobrovoľníctva. 

Nezaoberá sa sprostredkovaním investícií, obchodovaním s komoditami alebo sprostredkovaním iných finančných transakcií. Akékoľvek ponuky na investovanie, v ktorých by Arcidiecézna charita Košice mala byť zapojená, či už priamo alebo nepriamo cez náš zverejnený bankový účet, sú zavádzajúce. 

Prosíme vás, aby ste boli opatrní pri investičných rozhodnutiach a dôkladne si overili zdroj všetkých informácií, ktoré dostanete.

Ďakujeme za vašu pozornosť a opatrnosť.