Aktuality

Čo máme nové?

Doučovanie a mentoring formujú budúcnosť detí v krízovom centre

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 9. júla 2024 | kategória: Krízové centrum

Krízové centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, prevádzkované Arcidiecéznou charitou Košice, pozitívne hodnotí uplynulý školský rok, počas ktorého prebiehalo doučovanie a mentoring detí v priestoroch charitného centra. Vďaka oddanosti 10 pravidelných dobrovoľníkov bolo individuálne doučovaných 22 detí. Spolu so skupinovými aktivitami sa podpora a vzdelávanie rozšírili na širšiu komunitu, čím charita prispela k pozitívnym zmenám v životoch žiakov. Doučovanie zohráva kľúčovú úlohu v prekonávaní školských výziev a budovaní sebavedomia detí.

Cieľom dobrovoľníckeho programu je poskytnúť deťom a mladým ľuďom v krízovom centre nielen vedomosti, ale aj dôveru v seba samých. Napriek náročným podmienkam, v ktorých vyrastajú, má každé z nich sny o budúcnosti plnej spokojnosti a radosti. Doučovanie a mentoring im pomáhajú zvládať školské výzvy a rozvíjať svoju osobnosť a vzdelanie aj mimo školskej triedy.

„Uplynulý školský rok desať pravidelných dobrovoľníkov venovalo svoj čas a energiu, aby poskytli individuálne doučovanie 15 žiakom a 7 študentom. Títo mladí ľudia obetovali hodiny svojho voľného času, aby deťom pomáhali prekonávať školské výzvy a budovali ich sebavedomie,“ uvádza za Arcidiecéznu charitu Košice Silvia Hrabčáková. Okrem individuálneho prístupu sa do skupinových aktivít zapojilo mnoho ďalších detí, čím sa rozšírila podpora a vzdelávanie na širšiu komunitu v krízovom centre. „Tri dobrovoľníčky v rámci evanjelizačnej školy aktívne formovali 8 detí, pričom sa sústredili nielen na ich vzdelávanie, ale aj na rozvoj osobnosti a duchovných hodnôt,“ dodáva Hrabčáková.

Doucovanie-a-mentoring-deti-4

Doucovanie-a-mentoring-deti-2

Doucovanie-a-mentoring-deti-3

Doučovanie a mentoring je viac než len pomoc pri plnení školských úloh; je to empatia, počúvanie a sprevádzanie mladých. Pre deti, ktoré vyrastajú v neúplných rodinách alebo v sociálnej núdzi, je táto podpora obzvlášť dôležitá. Dobrovoľníci im pomáhajú objavovať silné stránky, stanovovať si ciele a prekonať prekážky, s ktorými sa stretávajú. Sú tu, aby ich povzbudzovali a podporovali alebo jednoducho boli niekým, kto ich vypočuje.

„Zaznamenávame pozitívne ohlasy aj zo strany škôl, ktoré naše deti navštevujú. Žiaci vďaka doučovaniu a vedeniu dosahujú lepšie výsledky, sú sústredenejší a zodpovednejšie pristupujú k školským povinnostiam,“ uviedol vedúci Krízového centra pre matky s deťmi Miroslav Firda. Aktuálne v centre poskytujeme odborné služby a dočasný domov pre 120 osôb, z ktorých je približne 70 detí.

K napredovaniu žiakov a študentov môžete prispieť aj vy prostredníctvom pravidelnej zbierky školských pomôcok. Do polovice septembra môžete vo vybraných zberných miestach prispieť darovaním nových a použitých, no stále funkčných školských pomôcok. Súčasťou zbierky je aj sociálne štipendium na podporu žiakov zo sociálne slabších rodín. Vaše dary pomôžu žiakom zo sociálne slabých rodín, detských domovov či krízových zariadení, aby mali rovnaké príležitosti na vzdelanie a rozvoj ako ich rovesníci.

Práve prebieha 15. ročník úspešnej zbierky školských pomôcok spojenou s výzvou na darovanie radosti malým školákom aj mladým študentom. V období od 15. júna do 15. septembra môžete prispievať darovaním nových i použitých, no stále funkčných školských pomôcok, ale aj elektroniky, a tak pomáhať žiakom zo sociálne slabých rodín, detských domovov či krízových zariadení.

Ak vás informácie o našej činnosti zaujali a chcete byť súčasťou charitnej rodiny, môžete tak urobiť podporou charitného diela, dobrovoľníctvom, radou, modlitbou alebo sa prihláste na odber noviniek.