Kategória

Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom

Charita motivuje k zvýšenej opatrnosti v komunitách, kde pôsobí

Komunitné centrum v Pavlovciach nad Uhom neustále reaguje na zhoršujúcu sa situáciu v obci. Posledné mesiace a týždne zamestnanci charity intenzívnou osvetou informujú miestnu komunitu, aby eliminovali šírenie ochorenia COVID-19. V týchto dňoch distribuujú hygienické balíčky s antibakteriálnym gélom, mydlom a rúškom. Reakcie miestnych sú pozitívne.

Rozdávame nádej v Pavlovciach nad Uhom

V predvianočnom období sme prostredníctvom Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom rozdávali radosť, mikulášske prekvapenia a balíčky trvanlivých potravín.

Charita pomáhala v rámci celoplošného testovania

Charita sa aktívne zapojila do celoplošného testovania. Pretestovaním v pobytových sociálnych službách, vytvorením priestoru na testovanie komunity, kde pôsobíme alebo aktívnou dobrovoľníckou výpomocov našich zamestnancov.

Charita robí osvetu o testovaní aj komunitách, kde pôsobí

Zamestnanci Komunitné centra v Pavlovciach nad Uhom počas týždňa robili osvetu o testovaní medzi obyvateľmi obce. Terénnou prácou informovali obyvateľov o možnostiach a postupe v rámci pripravovaného celoplošného testovania.

„Milodar znamená dotýkať sa vlastnými rukami a slzami utrpenia núdznych.“

pápež František

V Pavlovciach obdarili školskými pomôckami vyše 15 rodín

Novými školskými potrebami sme obdarili žiakov z Pavloviec nad Uhom. Komunitné centrum v Pavlovciach rozdalo školákom z 15 sociálne slabších rodín takmer 300 kusov pomôcok. Nové alebo stále zachované tašky, perečníky, zošity, perá alebo lepidlá, tak zaplnia chýbajú miesta na školských laviciach.

Farský tábor v Pavlovciach nad Uhom priblížil deťom posolstvá kresťanských sviatkov

Predposledný augustový týždeň si rímskokatolícka farnosť v Pavlovciach nad Uhom pripravila pre deti Farský tábor. V spolupráci s miestnym Komunitným centrom, ktorý je v správe Arcidiecéznej charity Košice, prežili deti nezabudnuteľné okamihy.

Rodina ostala po požiari bez strechy nad hlavou. No nie bez pomoci charity

Rodinu z Pavloviec nad Uhom zasiahla tragédia, keď pri požiari svojho rodinného domu prišli o strechu nad hlavou. V ťažkej situácii pomohlo Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom aj vďaka podpore Nadácie EPH.

Charitný bazár oblečenia v Pavlovciach nad Uhom

Takmer 40 klientov Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom obohatilo svoj šatník o nové kúsky oblečenia. Na charitnom bazári oblečenia sme dali novú šancu až 17 vreciam šatstva.