Aktuality

Čo máme nové?

Rodina ostala po požiari bez strechy nad hlavou. No nie bez pomoci charity

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 5. augusta 2020 | kategória: Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom

Rodinu z Pavloviec nad Uhom zasiahla tragédia, keď pri požiari svojho rodinného domu prišli o strechu nad hlavou. V ťažkej situácii pomohla aj Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom. Podať pomocnú ruku mohli aj vďaka podpore Nadácie EPH.

Rodina-ostala-po-požiari-bez-strechy-nad-hlavou.-No-nie-bez-pomoci-charity-6

Rodina-ostala-po-požiari-bez-strechy-nad-hlavou.-No-nie-bez-pomoci-charity-4

Požiar, ktorý vypukol koncom mesiaca apríl v obci Pavlovce nad Uhom zničil strechu a celé zariadenie rodinného domu. Rodina prišla aj o oblečenie, doklady a všetky osobné veci. Čo nezničil požiar, bolo poškodené pri jeho hasení. Rodina sa v zúfalej situácii obrátila aj na služby charity. V dome, v ktorom žili aj 3 maloleté deti, potrebovali rýchlu a konkrétnu pomoc. „Krátko po tejto udalosti sme neváhali s poskytnutím pomoci pre túto rodinku. Takmer v deň tragédie, charita darovala 50 kg trvanlivých potravín a ďalšie vybavenie do domu. Z Komunitného centra sme im darovali šatstvo, obuv, záclony a pomohli pri koordinovaní pomoci,“ vysvetľuje Klaudia Serenčková z Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom. Oslovili sme aj ďalších darcov a inštitúcie so žiadosťou o pomoc. Rovnako sme pomohli pri opätovnom zapojení elektrickej energie.

Krátko po tejto udalosti sme neváhali s poskytnutím pomoci pre túto rodinku. Takmer v deň tragédie, charita darovala 50 kg trvanlivých potravín a ďalšie vybavenie do domu. Z Komunitného centra sme im darovali šatstvo, obuv, záclony a pomohli pri koordinovaní pomoci

Ako pani Serenčková dodáva, významnou podporou bola materiálna výpomoc prostredníctvom charitného komunitného centra a Nadácie EPH. Za sumu 300 eur rodine nakúpili nevyhnutné lieky, hygienické potreby, potraviny a časť stavebného materiálu, ktorý vypomohol pri oprave domu.

Rodina-ostala-po-požiari-bez-strechy-nad-hlavou.-No-nie-bez-pomoci-charity-5

Rodina-ostala-po-požiari-bez-strechy-nad-hlavou.-No-nie-bez-pomoci-charity-2

Rodina-ostala-po-požiari-bez-strechy-nad-hlavou.-No-nie-bez-pomoci-charity-1

Nadácia EPH bola založená 30.októbra 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Svoju činnosť aktívne rozvíja od polovice roka 2016.

1_blízko-pri-človeku-vďaka

Nadácia-EPH