Kategória

Komunitné centrum Lipany

Charitný futbalový turnaj získal ocenenie sociálny projekt roka Grassroots 2022

Futbalové projekty Arcidiecéznej charity Košice získali ocenenie a pozornosť Slovenského futbalového zväzu. Ocenenie si charita prevzala počas Gala Grassroots SFZ 2022 v rámci ankety sociálny projekt roka.

26. jún 2021

Komunitné centrá

Futbalový turnaj spojil miestne komunity

„Nie je dôležitá farba pleti, ale dresu“ je názov pravidelného futbalového turnaja, ktorý organizuje Komunitné centrum Lipany. V turnaji si zmeralo sily 10 družstiev z viacerých komunít a dokázali, že stereotypy a predsudky je možné búrať.

Charita pomáhala v rámci celoplošného testovania

Charita sa aktívne zapojila do celoplošného testovania. Pretestovaním v pobytových sociálnych službách, vytvorením priestoru na testovanie komunity, kde pôsobíme alebo aktívnou dobrovoľníckou výpomocov našich zamestnancov.

Komunitné centrum Lipany zorganizovalo turnaj v stolnom futbale

Turnaj v stolnom futbale v Komunitnom centre v Lipanoch bol skvelou aktivitou, ktorá prispela k podpore vzájomných vzťahov v komunite a sociálnej inklúzie mladých.

„Milodar znamená dotýkať sa vlastnými rukami a slzami utrpenia núdznych.“

pápež František