Kategória

Dom pokojnej staroby Lipany

Otec arcibiskup povzbudzuje a žehná Dom pokojnej staroby, ktorý je v karanténe

Povzbudenie a požehnanie otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera adresované Domu pokojnej staroby v Lipanoch, ktorý je už mesiac v karanténe.

V Dome pokojnej staroby v Lipanoch máme potvrdené prípady ochorenia COVID-19

V Dome pokojnej staroby v Lipanoch testovaním zistili ochorenie COVID-19 u 19 klientov a ôsmich zamestnancov. Podľa vedúcej zariadenia Jany Koľovej nikto z chorých nevykazuje známky respiračného ochorenia.

Tablet od srdca

Videohovory, ktoré spoja stovky klientov, najmä seniorov v zariadeniach sociálnych služieb s ich rodinami a blízkymi v čase karantény, umožní unikátny projekt darovaných tabletov. V projekte „Tablet od srdca“

Stojíme blízko pri našich senioroch, ktorí sú najzraniteľnejšou skupinou

Seniori, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb Arcidiecéznej charity Košice, neostali bez pomoci charity. Vďaka zanietenosti a kreativity zamestnancov dostávajú pomoc, akú potrebujú.

Božia veľkorysá vďačnosť berie do úvahy aj najmenšie gesto lásky a služby, ktoré dostali naši bratia a sestry.

pápež František