Kategória

Dom pokojnej staroby Lipany

Podpora sociálnych služieb poskytovaných v Dome pokojnej staroby v Lipanoch

Prijímatelia sociálnych služieb v Dome pokojnej staroby v Lipanoch majú zrekonštruované priestory. Vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb v prospech odkázaných.

Dom pokojnej staroby v Lipanoch po 42 dňoch ukončil karanténu

Dom pokojnej staroby v Lipanoch po 42 dňoch ukončil karanténu. Zamestnanci zariadenie tak mohli po 6 týždňoch ísť domov a objať svojich milovaných. Ďakujeme všetkým.

Dom pokojnej staroby v Lipanoch je už vyše 40 dní v karanténe

Začiatkom septembra sa dvere Domu pokojnej staroby v Lipanoch kvôli podozreniu na výskyt ochorenia COVID-19 zatvorili. Už vyše 40-dňová karanténa spôsobila izoláciu 59 prijímateľov – seniorov a približne 25 zamestnancov.

Otec arcibiskup povzbudzuje a žehná Dom pokojnej staroby, ktorý je v karanténe

Povzbudenie a požehnanie otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera adresované Domu pokojnej staroby v Lipanoch, ktorý je už mesiac v karanténe.

„Milodar znamená dotýkať sa vlastnými rukami a slzami utrpenia núdznych.“

pápež František

V Dome pokojnej staroby v Lipanoch máme potvrdené prípady ochorenia COVID-19

V Dome pokojnej staroby v Lipanoch testovaním zistili ochorenie COVID-19 u 19 klientov a ôsmich zamestnancov. Podľa vedúcej zariadenia Jany Koľovej nikto z chorých nevykazuje známky respiračného ochorenia.

Tablet od srdca

Videohovory, ktoré spoja stovky klientov, najmä seniorov v zariadeniach sociálnych služieb s ich rodinami a blízkymi v čase karantény, umožní unikátny projekt darovaných tabletov. V projekte „Tablet od srdca“

Stojíme blízko pri našich senioroch, ktorí sú najzraniteľnejšou skupinou

Seniori, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb Arcidiecéznej charity Košice, neostali bez pomoci charity. Vďaka zanietenosti a kreativity zamestnancov dostávajú pomoc, akú potrebujú.