Aktuality

Čo máme nové?

Podpora sociálnych služieb poskytovaných v Dome pokojnej staroby v Lipanoch

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 4. novembra 2021 | kategória: Dom pokojnej staroby Lipany

Prijímatelia sociálnych služieb v Dome pokojnej staroby v Lipanoch majú zrekonštruované priestory

Vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb v prospech odkázaných.

Prijímatelia sociálnych služieb v Dome pokojnej staroby v Lipanoch majú krajšie a bezpečnejšie priestory. Vďaka rekonštrukcii za finančnej podpory Prešovského samosprávneho kraja sme v zariadení zlepšili bezbariérovosť a dispozičné riešenie prízemných častí. Prácami sme zväčšili 4 miestnosti pre prijímateľov a odstránili staré priečky a vymenili podlahy. Rozšírili sme chodbu a zväčšili priestor, ktorý v súčasnosti umožňuje jednoduchší pohyb prijímateľov na invalidnom vozíku. V súčasnosti je tento priestor uspôsobený tak, aby umožňoval manipuláciu so zdvíhacím zariadením. Aj vďaka partnerom, môžeme denne stáť blízko pri človeku…

Rekonstrukcia-2z

Rekonstrukcia-3z

Rekonstrukcia-4z

Projekt „Podpora sociálnych služieb poskytovaných v Dome pokojnej staroby v Lipanoch“ bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Ďakujeme za dôveru.

vyzva mikroprogram edit