Kategória

Charitný dom sv. Edity Steinovej Vojčice

Sviatok sv. Edity Steinovej si vo Vojčiciach pripomenuli slávnosťou

Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach si sviatok svoje patrónky pripomenul slávnostnou svätou omšou.

Nádej pri záchrane Vojčíc stále horí

Finančné dary z kampane Nenechajme nádej vyhasnúť podporili Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach. Menšie rekonštrukčné práce umožnili vytvoriť krajšie domáce prostredie pre seniorov a odkázaných. Aj vďaka štedrosti darcov nádej na dôstojnú starobu ešte nevyhasla.

Príbeh nádeje z vianočnej výzvy katolíckej charity má svoj šťastný koniec

Tieto Vianoce nehoreli sviečky len na adventných vencoch. Plamienok ako symbol nádeje sme zapaľovali pre tisícky núdznych prostredníctvom vianočnej kampane Slovenskej katolíckej charity Nenechajme nádej vyhasnúť.

Charitný dom vo Vojčiciach pokračuje. Služby odkázaným poskytuje naďalej

Vďaka zapálenosti zamestnancov a štedrosti darcov sa podarilo vyzbierať časť prostriedkov na zníženie finančných strát v roku 2020. Vďaka nim nepríde 17 prijímateľov o svoj domov a zamestnanci neprídu o svoju prácu.

„Milodar znamená dotýkať sa vlastnými rukami a slzami utrpenia núdznych.“

pápež František

Zachráňme Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach

Prijímatelia a zamestnanci Charitného domu sv. Edity Steinovej veria v malý zázrak. Aby sa brány zariadenia nemuseli zatvárať, potrebujeme získať vyše 50 000 eur. Podporte toto charitné dielo aj vy, aby sme naďalej pomáhali tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

Charitný dom vo Vojčiciach po 20 rokoch končí s poskytovaním pobytovej sociálnej služby

Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach prestane od nového roka poskytovať pobytové sociálne služby pre odkázaných. Po takmer 20 rokoch existencie zatvoria svoje brány a 17 prijímateľov príde o svoje známe prostredie. Sociálne zariadenie rodinného typu doplatilo predovšetkým na zákonom zle nastavené financovanie sociálnych služieb, ale aj na zvýšené náklady počas obdobia pandémie.

Svoju patrónku si vo Vojčiciach pripomenuli slávnosťou

Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach si 10. augusta uctil svoju patrónku svätou omšou. V charitnej záhrade spoločne prijímatelia, zamestnanci a priatelia charitného zariadenia načerpali nielen duchovné posily.