Aktuality

Čo máme nové?

Charitný dom vo Vojčiciach po 20 rokoch končí s poskytovaním pobytovej sociálnej služby

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 18. novembra 2020 | kategória: Charitný dom sv. Edity Steinovej Vojčice

Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach, ktorý je jedným zo zariadení Arcidiecéznej charity Košice, prestane od nového roka poskytovať pobytové sociálne služby pre odkázaných. Po takmer 20 rokoch existencie zatvoria svoje brány a 17 prijímateľov príde o svoje známe prostredie. Sociálne zariadenie rodinného typu doplatilo predovšetkým na zákonom zle nastavené financovanie sociálnych služieb, ale aj na zvýšené náklady počas obdobia pandémie.

Udržať zariadenie rodinného typu je ekonomicky náročné

Poskytovatelia sociálnych služieb dlhodobo upozorňujú na zle nastavené financovanie sociálnych služieb ukotvené priamo v Zákone o sociálnych službách. To je jedným z dôvodov, prečo zariadenie rodinného typu nedokáže pokryť všetky náklady spojené s jeho prevádzkou. „Momentálne nastavený zákon znevýhodňuje malé zariadenia rodinného typu. Aj keď z pohľadu dobra prijímateľov je deinštitucionalizácia viac ako vítaná, z ekonomického hľadiska je zabezpečenie prevádzky veľmi náročné,“ vysvetľuje Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice. Pri výpočte finančného príspevku v službách dlhodobej starostlivosti, akou je aj služba domov sociálnych služieb poskytovaná v tomto zariadení, sme zo samosprávneho kraja dostali nižší príspevok ako rok predtým. Samosprávny kraj tvrdí, že pri výpočte príspevku postupoval v súlade so zákonom. „Pri stúpajúcich nákladoch na prevádzku, akými sú zvyšovanie príplatkov za prácu v noci a počas víkendov a sviatkov, zvyšovanie minimálnej mzdy alebo zvyšovanie cien energií, potravín a materiálov prináša zníženie ekonomického príspevku na prevádzku negatívne dopady,“ dodáva riaditeľ charity.

CHD-Vojcice_2

CHD_Vojčice_budova

CHD-Vojcice_3

Prijímali aj ľudí s nízkymi dôchodkami, aby neostali bez odbornej pomoci

Charitný dom vo Vojčiciach je jedno z najstarších a najlepších zariadení rodinného typu, aké arcidiecézna charita má. Ako uvádza Korpesio, prijímanie odkázaných osôb nedokázali v zariadení úplne ovplyvniť. „Mnoho z našich vyše 100 prijímateľov v priebehu rokov boli ľudia s nízkymi dôchodkovými dávkami. Niektorí z prijímateľov nemali rodinu alebo sa príbuzní k nim nehlásili, či odmietli s nami komunikovať. Z tohto dôvodu, u približne polovici prijímateľov, vznikali nedoplatky, ktoré sú spojené s úhradou za poskytovanie sociálnych služieb. Tie sme doteraz dokázali financovať z darov dobrodincov, avšak aj to sú limitované možnosti,“ dodáva Korpesio.

Na spolufinancovaní sociálnych služieb svojich obyvateľov sa podľa zákona majú spolupodieľať aj obecné samosprávy. „V našom prípade ide prevažne o menšie obce, ktoré neprispievajú neverejným poskytovateľom za svojich občanov s trvalým pobytom v danej obci alebo ak prispejú, tak len vo veľmi symbolickej sume,“ hodnotí riaditeľ košickej charity.

Prijímali aj ľudí s nízkymi dôchodkami, aby neostali bez odbornej pomoci

Od začiatku marca je aj toto zariadenia v prísnom protiepidemiologickom režime. Zvýšená kontrola zdravotného stavu prijímateľov, dezinfekcia priestorov zariadenia a ochranné osobné pomôcky si vyžadovali vysoké finančné náklady, s ktorými na začiatku roka nikto nerátal. „Z vlastných zdrojov sme dofinancovávali nedoplatky, avšak tentokrát sme ich museli použiť na protipandemické opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu a bezpečie prijímateľov, aj zamestnancov a ich rodín. Tento rok bude aj pravidelná jesenná zbierka na charitu v chrámoch v obmedzenom režime, čo sa podpíše na výnose z vyzbieraných darov v chrámoch s obmedzeným počtom ľudí na bohoslužbách,“ dodáva riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice.

Všetky tieto faktory sa negatívne podpísali na fungovaní Charitného domu vo Vojčiciach. Od nového roka teda ukončí poskytovanie pobytových sociálnych služieb. O svoj domov príde 17 prijímateľov a prácu stratí 18 zamestnancov.