Aktuality

Čo máme nové?

Sviatok sv. Edity Steinovej si vo Vojčiciach pripomenuli slávnosťou

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 10. augusta 2022 | kategória: Charitný dom sv. Edity Steinovej Vojčice

Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach si sviatok svoje patrónky, rehoľným menom Terézia Benedikta z Kríža, pripomenul slávnostnou svätou omšou. V utorok 9. augusta sa prijímatelia, zamestnanci, priatelia a dobrodinci charitného domu stretli pri spoločnej modlitbe. 

Slávnostnú svätú omšu celebroval vdp. Peter Šalagovič, kňaz Farnosť Sedembolestnej Vojčice a koncelebroval miestny gréckokatolícky kňaz Róbert Demko. V homílii otec Peter zdôraznil nielen mučenícku obetu svätice, zverenie charitnej rodiny pod jej ochranu, ale zaspomínal si aj na kardinála Jozefa Tomku.

„Každý rok sa snažím zdôrazniť niečo mimoriadne. Táto slávnosť je obohatená medzinárodnou účasťou. Vítam našich klientov z Ukrajiny, ktorých sem priviedli vojnové udalosti,“ vyzdvihla v úvode Katarína Kolačkovská.

CHD-Vojcice_odpust_3CHD-Vojcice_odpust_5

CHD-Vojcice_odpust_7CHD-Vojcice_odpust_1CHD-Vojcice_odpust_2

CHD-Vojcice_odpust_6CHD-Vojcice_odpust_4

Mučeníčka, žena koherentnosti, ktorá hľadá Boha s úprimnosťou a láskou a žena – mučeníčka svojho židovského a kresťanského ľudu. pápež František