Aktuality

Čo máme nové?

Zachráňme Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 4. decembra 2020 | kategória: Charitný dom sv. Edity Steinovej Vojčice

Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach, ktorý je jedným zo zariadení Arcidiecéznej charity Košice, prestane od nového roka poskytovať pobytové sociálne služby pre odkázaných. Po takmer 20 rokoch existencie zatvoria svoje brány a 17 prijímateľov príde o svoje známe prostredie. Sociálne zariadenie rodinného typu doplatilo predovšetkým na zákonom zle nastavené financovanie sociálnych služieb, ale aj na zvýšené náklady počas obdobia pandémie. 
Prijímatelia a zamestnanci Charitného domu sv. Edity Steinovej veria v malý zázrak. Aby sa brány zariadenia nemuseli zatvárať, potrebujeme získať vyše 50 000 eur. Podporte toto charitné dielo aj vy, aby sme naďalej pomáhali tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.
Ako môžete podporiť Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach?
alebo
alebo
alebo
alebo

QR_Vojčice

ĎAKUJEME, že stojíte s namí blízko pri človeku.

CHD-Vojčice_Zachráňme