Aktuality

Čo máme nové?

27. sep 2023

Bývaj s charitou

Vďaka projektu Bývaj s charitou ľudia nachádzali dostupné bývanie

Arcidiecézna charita Košice sa v roku 2021 úspešne zapojila do projektu s prvkami housing first. Vďaka nemu sme zabezpečili štrnásť podnájmov vybraným klientom v rámci košického a prešovského kraja.

Košická charita futbalom prekonávala predsudky voči ľuďom bez domova

Usporiadali sme 14. ročník charitatívneho futbalového turnaja s názvom Odkopnime predsudky – futbal spája. Pravidelný turnaj aj tento raz prispel k prekonávaniu predsudkov prostredníctvom športu a spojil rôzne komunity. V úvode podujatia v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach nastúpili pri sebe bývali prvoligoví košickí futbalisti a ľudia bez domova, ktorí našli pomoc v službách charity. Putovný pohár si nakoniec odnieslo víťazné družstvo, ktoré tvorili členovia Okresného riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.

18. aug 2023

Krízové centrum

Zabezpečenie základného štandardu bývania pre ľudí bez domova vďaka Nadácii Volkswagen

V rámci programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia sme mohli skvalitniť poskytované služby v Krízovom centre pre matky s deťmi. Finančnú podporu vo výške 3 500 eur sme využili na materiálne vybavenie niektorých izieb, ktoré využívajú matky s deťmi ako dočasný domov.

Herkulove slávnosti v Snine obohatili tancom a spevom mladí z charitného domu

Nové podujatie Herkulove slávnosti pri Sninskom kaštieli prilákal mnohých návštevníkov. Na podujatí svoj talent ukázali aj mladí so zdravotným znevýhodnením, ktorým sa venujeme v Charitnom dome sv. Štefana.

Charita je tlčúce srdce kresťana: tak ako človek nemôže žiť bez tlkotu srdca, tak nemôže byť kresťanom bez charity.

pápež František

Spolu je nám lepšie

Naši zverenci z Denného stacionára sv. Jána Krstiteľa spolu so žiakmi humenského Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho navštívili mariánske pútnické miesto Ľutina.

2. júl 2023

Pomoc Ukrajine

Koncert, ktorý sa dotkol našich sŕdc a pohladil umelecké duše

Komorný koncert v priestoroch FUGA - kultúrne centrum kresťanov zaplnili úžasným spevom, emóciami radosťou i smútku ukrajinská speváčka Mila Medvedovská a slovenský klavirista Daniel Špiner.

26. jún 2023

Komunitné centrá

II. ročník Stropkovského rómfestu zabavil desiatky divákov

V polovici júna Komunitné centrum Stropkov usporiadalo 2. ročník Stropkovského rómfestu. Areál Pod vlekom sa v poobedných hodinách postupne zapĺňal divákmi, ktorí si prišli vychutnať rómsku hudbu a tanec.

Jánska noc má svoju moc

Mladí navštevujúci Charitný dom sv. Štefana v Snine si splnili svoju túžbu. V kolektíve priateľov chceli zažiť jednu výnimočnú noc. Keďže na Charite sa snažíme plniť sny a túžby každému, vymysleli sme netradičnú Jánsku noc.