Aktuality

Čo máme nové?

8. dec 2019

Aktuality

Blízko pri človeku vďaka spoločnosti Slowianka s.r.o.

Pani Eva je len jeden z mnohých príbehov, ktoré žijú naši zverenci Krízového centra. Pri odbornej práci nám pomáhajú aj štedrí darcovia. Ďakujeme spoločnosti Slowianka s.r.o. za pomoc.

7. dec 2019

Aktuality

Mikulášske prekvapenie v našich zariadeniach

Malá pozornosť poteší všetkých bez ohľadu na vek. Iskry a radosť v očiach neskrývali ani seniori z Denného stacionára v Humennom. Aj ich prišiel pozdraviť sv. Mikuláš a darovať im milú pozornosť.

2. dec 2019

Kampaň

Košické vianočné trhy s Charitou

Arcidiecézna charita Košice je súčasťou košických vianočných trhov počas ich celého trvania. Spoločnosť U. S. Steel Košice dali tento rok našej Charite príležitosť prezentovať svoju činnosť a aktivity počas Košických Vianoc na Hlavnej ulici.

1. dec 2019

Aktuality

Vzdelanie je tvoja budúcnosť

V rámci aktivít Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom sme pripravili ďalšie stretnutie zo série motivačných prednášok. Tentokrát sme žiakom miestnej základnej školy rozprávali o ceste za vzdelaním a prácou.

V Betleheme objavujeme, že Boh nie je niekto, kto berie život, ale ten čo život dáva.

pápež František

1. dec 2019

Aktuality

Charitné Vianoce

Prostredníctvom adventného kalendára "Charitné Vianoce" chceme viac hovoriť o pomoci seniorom nielen v našich charitných službách a zariadeniach. Dúfame, že aj vďaka týmto výzvam motivujeme verejnosť k vyššiemu záujmu o potreby starkých, o prejavenie záujmu i darovaniu svojho času. Spoločne otvorme srdcia pre druhých.

27. nov 2019

Aktuality

Na bicykli za lepším zdravím

Pani Márii sa vekom zhoršuje zdravotný stav. Vďaka individuálnemu plánu, precvičovaniu pamäte, jemnej motoriky a pohybu podporujeme v dennom stacionári jej zdravie. Pohybový aparát precvičuje pani Mária aj vďaka Nadácii SPP – Program Opora.

26. nov 2019

Aktuality

Slováci sú z roka na rok štedrejší

Arcidiecézna charita Košice srdečne ďakuje všetkým darcom, dobrovoľníkom i ľuďom, ktorí boli nápomocní pri organizovaní i priebehu TESCO Potravinovej zbierky. Nákupné košíky v Košiciach, Snine aj Michalovciach sa plnili počas zbierky pre rodiny v núdzi

26. nov 2019

Aktuality

Jesenná zbierka na charitu 2019

Každodennou starostlivosťou a odbornými službami stojíme blízko pri človeku. Vďaka výnosom zo zbierok v chrámoch môžeme spoločne s veriacimi zlepšovať životné podmienky núdznym, ktorí sa ocitli v zložitej situácii.