Aktuality

Čo máme nové?

13. sep 2019

Aktuality

Pozvánka – Futbal spája 17.9.2019

V utorok 17. septembra organizuje Arcidiecézna charita Košice už 12. ročník charitatívneho […]

11. sep 2019

Aktuality

Pozvánka na “ Duchovné sprevádzanie, 23.-24.9.2019 Bardejov“

Hospic Matky Terezy je organizátorom stretnutia „Duchovné sprevádzanie“, ktoré sa uskutoční 23. […]

6. sep 2019

Aktuality

Spolufinancovanie dotáciou z mesta Humenné

Názov projektu: Dotácia na prevádzku jedálne ADCH na ul. Kukorelliho 1498, Humenné […]

1. sep 2019

Aktuality

S klientmi charitného domu v prírode

V letnom období je žiaduce sa trochu schladiť. A preto sme vybrali spoločne s klientmi […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

19. aug 2019

Aktuality

20 rokov DPS Lipany

Dom pokojnej staroby v Lipanoch je svedectvom ľudskej spolupatričnosti, spolupráce, ale hlavne […]

8. aug 2019

Aktuality

Spolufinancovanie z Košického samosprávneho kraja

Názov projektu: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji, Výška dotácie: 16 560  €, Termín […]

8. aug 2019

Aktuality

Podpora z Prešovského samosprávneho kraja

Program: Sociálne služby, Názov projektu: Podpora sociálnych služieb v hospici Matky Terezy Výška dotácie: […]

1. aug 2019

Aktuality

V Pavlovciach nad Uhom testovanie na hepatitídu typu C

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila výzvu na elimináciu hepatitídy C do roku 2030. […]