Kategória

Zbierka na charitu

20. feb 2020

Zbierka na charitu

Jarná zbierka na charitu 2020

Arcidiecézna charita Košice sa snaží vo všetkých svojich zariadeniach poskytovať súcit a pomoc iným. Vďaka výnosom zo zbierok v chrámoch môžeme spoločne s veriacimi zlepšovať životné podmienky núdznym.

26. nov 2019

Zbierka na charitu

Jesenná zbierka na charitu 2019

Každodennou starostlivosťou a odbornými službami stojíme blízko pri človeku. Vďaka výnosom zo zbierok v chrámoch môžeme spoločne s veriacimi zlepšovať životné podmienky núdznym, ktorí sa ocitli v zložitej situácii.