Aktuality

Čo máme nové?

Jarná zbierka na charitu 2020

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 20. februára 2020 | kategória: Zbierka na charitu

1. marec 2020​
vo všetkých chrámoch na Slovensku

Počas prvej pôstnej nedele, 1. marca 2020, sa vo všetkých chrámoch na Slovensku bude konať pravidelná jarná zbierka na charitu. Veriaci prácu a činnosť Arcidiecéznej charity Košice podporia svojím štedrým darom v chrámoch Košickej arcidiecézy, za čo úprimne ďakujeme. Vďaka výnosom zo zbierok v chrámoch môžeme spoločne s veriacimi zlepšovať životné podmienky chorým, trpiacim, ľuďom na ulici, osamelým i mnohopočetným rodinám, deťom i seniorom so zdravotným znevýhodnením, ale možno aj vašim známym, ktorí sa nečakane ocitli v zložitej situácii. 

“Chudobný, ktorý odo mňa žiada lásku, ma privádza rovno k Bohu.”​
pápež František v homílii na Svetový deň chudobných​

V duchu tejto myšlienky sa na vás a veriacich obraciame s prosbou o skutok lásky voči chudobným, núdznym, trpiacim a chorým. Práve im sa venujeme v službách Arcidiecéznej charity Košice. Len počas vlaňajšieho roka 550 zamestnancov pomáhalo v našich zariadeniach a službách vyše 4500 rodinám alebo jednotlivcom v ťažkej životnej situácii. Odborné služby a starostlivosť nedokážeme realizovať bez pomoci iných. Aj vďaka výnosom zo zbierky na charitu môžeme stáť blízko pri človeku.

JAR20_plagát_web

JAR20_info-list

Zbierka na charitu v chrámoch je celoslovenskou zbierkou, ktorá sa koná dvakrát ročne vo všetkých chrámoch na Slovensku. Počas prvej pôstnej a prvej adventnej nedele liturgického roka prebiehajú tzv. jarné a jesenné zbierky na charitu. Výnosy z farností sú určené jednotlivým arci/diecéznym charitám podľa príslušnej arci/diecézy. Arcidiecéznej charite Košice sú venované výnosy z farností Košickej arcidiecézy.  Tieto zbierky majú pre našu činnosť mimoriadny význam. Vďaka nim dokážeme skvalitňovať poskytované sociálne, zdravotnícke, doplnkové i vzdelávacie služby, ktorými stojíme blízko pri človeku. Ďakujeme za otvorené a vnímavé srdce pre potreby núdznych.