Aktuality

Čo máme nové?

Myslime viac na našich seniorov

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 11. októbra 2020 | kategória: Zoznam aktualít

Každý človek rokmi dozrieva a získava skúsenosti, ktoré sa nahromadia počas celého života. Dnešní seniori predstavujú generáciu, ktorá si pamätá minulý režim, povojnové udalosti alebo prvé televízne vysielanie. Naši starí otcovia a mamy majú skúsenosti, ktoré nám môžu pomôcť znášať zmeny, zvládať ťažké situácie a vážiť si hodnotu života, či slobody. Aj keď im sily postupne ubúdajú a sluch sa stráca, získaná múdrosť nemizne. Starý človek, aj keď je slabý, môže sa stať nástrojom poznania.

  • V mesiaci október, ktorý je venovaný seniorom, prispejme k pomoci, úcte a rešpektu k starším. Ako inšpiráciu prinášame niekoľko spôsobov, ako aj v tejto dobe pandémie nenechať našich seniorov v úzadí:
1. Trávme s nimi čas a pozorne ich počúvajme
  • Mnoho seniorov je osamelých. Je preto dôležité byť s nimi spojení. Nielen návštevou, ale predovšetkým pozorným počúvaním a prijímaním ich rád. Senior sa cíti potrebný a úprimný vzťah je kľúč k zdravému starnutiu.
2. Zatelefonujme si
  • V čase pandémie odstupom chránime najrizikovejšie skupiny, preto vezmime do rúk mobilné telefóny. V našom rušnom živote je ľahké zabudnúť na význam, ktorý starší zažije, ak si urobíme čas, vezmeme telefón a pozdravíme ich. Telefonické hovory sú osobným spôsobom, ako povedať, že nám na nich záleží.
3. Naučme starších používať technológie
  • Dnešné dni je dôležité ostať so seniormi aspoň v digitálnom spojení. Aj keď máme dodržiavať sociálny odstup, seniorov nesmieme nechať v sociálnej izolácii, ktorá môže viesť k zhoršeniu zdravia. Pokúsme sa s trpezlivosťou vysvetliť ako používať mobilné aplikácie alebo im napíšme jednoduchý postup ako sa spojiť videohovorom s rodinou.
4. Buďme osobou, ktorej sa môžu starší vyrozprávať
  • Neistota a izolácia je pre mnohých veľmi náročná. Mnohí starších ľudia majú rôzne obavy, ktoré nemajú komu zveriť. Duševné zdravie je prepojené s tým telesným, a preto vypočujme si ich obavy alebo pocity. Skúsme byť ich bútľavou vŕbou. Veď niekedy stačí len vypočuť.
5. Pomôžme im s nákupmi alebo ochrannými rúškami
  • Ochráňme našich starkých a zamedzme ich kontaktu s vírusom. Ponúknime sa starej mame alebo staršiemu susedovi, nakúpme a doručme im potraviny alebo drogériu bezpečne. Prípadne sa opýtajme či majú dostatok ochranných rúšok. Aj takýmito malými skutkami lásky môžeme prejaviť úctu a rešpekt.
6. Uistime sa, že seniori disponujú správnymi informáciami
  • V období prijímania nových opatrení a obmedzení a v čase šírenia rôznych nepravdivých správ a dezinformácii je pre staršieho človeka náročnejšie orientovať sa. Uistime sa, že seniori v okolí poznajú aktuálne opatrenia a nariadenia. S láskou im vysvetlime nové pravidlá a odporúčania, aby chránili seba aj ostatných.
7. Pomôžme komunite seniorov ako celku
  • Okrem podpory seniorov v našich bezprostredných kruhoch môžeme podporiť aj komunitu seniorov ako celku. V týchto dňoch potrebujú zariadenia pre seniorov dostatok podpory, spolupatričnosti, ale aj osobných ochranných pomôcok a potrieb. Môžeme ich podporiť modlitbou, povzbudením, finančnou alebo materiálnou podporou. 

Seniori sú jednou z hlavných kľúčových skupín, ktorým sa venujeme v službách Charity. Našim poslaním je stáť blízko pri tých najzraniteľnejších, pri senioroch. Pomocnú ruku im podávame vo viacerých smeroch, aby seniori vedeli: