Hospic Matky Terezy

Hospic je ústavné zdravotnícke zariadenie, poskytujúce odbornú zdravotnú, hospicovú a paliatívnu starostlivosť ťažko chorým v terminálnom štádiu, zomierajúcim a pacientom v bdelej kóme (apalický syndróm).

Starostlivosť o pacienta v zmysle jedinečnej a zmysluplnej hospicovej filozofie spočíva v liečbe, ktorá zmierňuje ťažkosti a udržiava kvalitu života až do poslednej chvíle so zohľadnením všetkých jeho potrieb. Hospic spĺňa všetky kritéria na poskytovanie efektívnej, kvalitnej, bezpečnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti v zmysle povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Maximálna dĺžka poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe v zdravotníckom zariadení je limitovaná schválením jej hospitalizácie príslušnou zdravotnou poisťovňou. Odborní zamestnanci zabezpečujú podporu a poradenstvo pre pacienta aj rodinu nielen počas „sprevádzania“ v hospici, ale i po jeho „odchode“ a sú im nápomocní aj pri vyrovnávaní sa so stratou blízkeho. Pre príbuzných pacienta, ak si to situácia vyžaduje, je možnosť ubytovania priamo v hospici. Hospic Matky Terezy, ktorý je prvým hospicom na Slovensku, bol uvedený do prevádzky dňom 1. júla 2003.

Kontakt:

Poverený vedením: PhDr. Bohuš Čepiga, PhD.

Hospic Matky Terezy Bardejov

Pri štadióne 23, Bardejovská Nová Ves

085 01 Bardejov

Tel:054/4742662

Mobil:  0911 284 235

E-mail: hospic.bardejov@charita-ke.sk