Požičiavanie pomôcok

Cieľ: riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku osoby.

 

Cieľová skupina: osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

 

Spôsob poskytovania služby: na určitý čas najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu (Zákon č. 447/2008 Z. z.), z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky, dohodnutý v zmluve.

 

Miesta požičiavania pomôcok:

 

Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Južná trieda 2

040 01 Košice:

Tel: 0911 279 578,

Email: ados.kosice@charita-ke.sk

 

Hospic matky Terezy
Pri štadióne 23
085 01 Bardejovská Nová Ves
Tel: 054/4742662, 0911 284 235
Email.: hospic.bardejov@charita-ke.sk

 

 

 

V požičovni zdravotníckych pomôcok V KOŠICIACH sa vypožičiavajú nasledovné pomôcky:

– Posteľ mechanická

– Posteľ polohovateľná, elektrická

– Invalidný vozík

– WC stolička (s kolieskami a bez koliesok)

– Chodítko (nízke; vysoké)

– Antidekubitný matrac

– Antidekubitná podložka s kompresorom

 

 

 

V požičovni zdravotníckych pomôcok V BARDEJOVE sa vypožičiavajú nasledovné pomôcky:

 

– Posteľ mechanická

– Posteľ polohovateľná, elektrická

– Invalidný vozík

– WC stolička (s kolieskami a bez koliesok)

– Chodítko (nízke; vysoké)

– Antidekubitný matrac

– Antidekubitná podložka s kompresorom

– Geriatrické kreslo

– Jedálenský stolík

– Stolička do sprchy (s kolieskami a bez koliesok)

– Zdvihák do vane

– Zdvihák osobný

– Štvorkolka

– Oxygenátor

– Odsávačka

– Inhalátor

– Biolampa

– Infúzny stojan

– Injekčná pumpa

– Iné jednorázové pomôcky (kanyla, sonda, katéter, striekačka..)

 

 

Cena za poskytnutie zdravotníckej pomôcky za deň:

 

Druh pomôcky:                       cena za pomôcku/deň

Posteľ mechanická 0,30 €
Posteľ polohovateľná elektrická 0,60 €
Invalidný vozík 0,20 €
WC stolička 0,20€
Chodítko 0,20€
Antidekubitný matrac 0,20€
Antidekubitná podložka s kompresorom 1€
Geriatrické kreslo 1,70 €
Jedálenský stolík 0,20 €
Stolička do sprchy 0,20 €
Zdvihák do vane 0,30 €
Zdvihák osobný 1,70 €
Štvorkolka 0,30 €
Oxygenátor 1,70 €
Inhalátor 0,50 €
Biolampa 1,70 €
Infúzny stojan 0,20 €
Injekčná pumpa 0,50 €
Odsávačka 1,70 €
Iná jednorázová pomôcka 2 €/kus/jednorázovo

 

PRÍLOHY:

Zoznam pomôcok