Kategória

Oznam

23. okt 2018

Oznam

Hľadáme darcu použitého kočíka

Krízové centrum pre matky s deťmi v Košiciach Vás touto formou chce poprosiť o darovanie […]

18. okt 2018

Oznam

Poďakovanie

Arcidiecézna charita Košice ďakuje Mestu Prešov za poskytnutie dotácie vo výške 647€ na pokrytie časti […]