Aktuality

Čo máme nové?

Poďakovanie

pridal: admin | dátum: 18. októbra 2018 | kategória: Oznam

Arcidiecézna charita Košice ďakuje Mestu Prešov za poskytnutie dotácie vo výške 647€ na pokrytie časti nákladov súvisiacich s organizovaním aktivít pre klientov s trvalým pobytom v meste Prešov v rámci činností Denného stacionára na Okružnej ulici 36 v období máj-december 2018.