Aktuality

Čo máme nové?

Darujte potraviny, ktoré premeníme na jedlo pre núdznych

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 11. apríla 2021 | kategória: Zoznam aktualít

Pre pandémiu evidujeme zvýšenú potrebu potravinovej pomoci aj tých, ktorí sa na našu organizáciu s prosbou o pomoc obracajú. Keďže naše zásoby a možnosti sú obmedzené, veľmi si vážime ochotu jednotlivcov, komunít, spoločenstiev a firiem, ktorí nám s nasýtením núdznych pomáhajú. Darujte trvanlivé potraviny a pomáhajte s nami. 

Čo môžete darovať:
Komu potraviny darujeme:

Trvanlivé potraviny a drogériu darujeme ľuďom v núdzi, rodinkám v náročnej životnej situácii,  mamičkám s deťmi, osamelým seniorom s nízkym príjmom aj ľuďom bez vlastného domova.

Kde odovzdať potraviny:
Potravinová pomoc v roku 2020:
0
ton darovaných potravín
0
obdarovaných jednotlivcov a rodín
0
obdarovaných ľudí bez domova v charitných zariadeniach
komunít podporených potravinovou pomocou