Aktuality

Čo máme nové?

Zriadili sme krajčírsku dielničku pre ľudí bez vlastného domova

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 28. júna 2021 | kategória: Charitný dom sv. Alžbety

Pocit potrebnosti, sebarealizácia a rozvoj zručností s možnosťou následného uplatnenia na trhu práce. To prináša nová krajčírska dielnička v Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici. Naše ženičky si výučbu na šijacích strojoch pochvaľujú. Už teraz sa tešíme ako premenia látky a staré kusy oblečenia na nové patworkové výtvory.

Obnova stratených pracovných návykov

Vďaka udelenému grantu sme zriadili krajčírsku dielničku v útulku a nocľahárni Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach. Grantom sme prispeli k technickému zabezpečeniu dielničky (kúpa šijacích strojov a príslušenstva). Odborným výkladom lektorky sme prijímateľov, ľudí bez vlastného domova, naučili základy šitia, výber materiálov, strihov a naučili sa novú techniku šitia – patwork. Tvorivá krajčírska dielňa sa vďaka tomuto projektu stala jednou z možností rozvoja pracovných zručností pre ľudí bez domova a v núdzi. Aktivita prispieva k sebarealizácii prijímateľov, dáva im pocit potrebnosti, rozvíja ich zručnosti, a zároveň ich pripravuje na trh práce.

Zriadili-sme-krajcirsku-dielnicku-pre-ludi-bez-vlastneho-domova-1z

Zriadili-sme-krajcirsku-dielnicku-pre-ludi-bez-vlastneho-domova-3z

Zriadili-sme-krajcirsku-dielnicku-pre-ludi-bez-vlastneho-domova-9z

Zriadili-sme-krajcirsku-dielnicku-pre-ludi-bez-vlastneho-domova-12z

1_blízko-pri-človeku-vďaka

Logo_Nadacia-Pontis

Logo_PwC