Aktuality

Čo máme nové?

Zamestnanci U. S. Steel Košice prejavili solidaritu a darovali obed núdznym

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 1. apríla 2021 | kategória: Charitný dom sv. Alžbety

Predveľkonočné prekvapenie pre ľudí bez vlastného domova pripravili zamestnanci U. S. Steel Košice. Pre ľudí, ktorí našli dočasný domov v Charitnom dome sv. Alžbety a v Krízovom centre pre matky s deťmi darovali chutné obedy. K iniciatíve zamestnancov sa pripojila aj spoločnosť Eurest, aby sa každému ušli 3 chutné obedy na vyplnenie sviatočných dní.

Iniciatívu Darujte obed vypísali košické oceliarne v polovici mesiaca marec. „Hlavnou myšlienkou iniciatívy zamestnancov bolo podelenie sa s obedmi s tými, ktorí žijú v ďaleko horších životných podmienkach. Vychádzali sme aj z toho, že mnohí kolegovia pracujú z domu a nemajú možnosť využiť svoje stravovacie jednotky,“ približuje Iveta Falatová, event manager U. S. Steel Košice. Solidarita zamestnancov sa vyšplhala na 1816 darovaných obedov.

Hlavnou myšlienkou iniciatívy zamestnancov bolo podelenie sa s obedmi s tými, ktorí žijú v ďaleko horších životných podmienkach.

Na príprave stravy a jej distribúcii sa aktívne podieľala spoločnosť Eurest, ktorá zabezpečuje stravovanie zamestnancov v oceliarňach. Spoločnosť počet darovaných obedov navýšila o 194 porcií, aby chutný obed nasýtil všetkých núdznych v zapojených organizáciách.

Zamestnanci-U.-S.-Steel-Košice-prejavili-solidaritu-a-darovali-obed-núdznym_13

Zamestnanci-U.-S.-Steel-Košice-prejavili-solidaritu-a-darovali-obed-núdznym_11

Zamestnanci-U.-S.-Steel-Košice-prejavili-solidaritu-a-darovali-obed-núdznym_10

Tri rozmanité hlavné jedlá a polievka im zabezpečí stravu na prichádzajúce sviatočné dni. Vďaka ušetrenému rozpočtu na stravu, môžu rodiny financie použiť na zabezpečenie iných základných potrieb.

V rámci útulkov a nocľahárni v správe Arcidiecéznej charity Košice sme obdarovali 260 ľudí bez vlastného prístrešia. Spoločne počas sviatkov si pochutnajú na 780 porciách uvareného jedla. „Sme veľmi vďační za tento prejav solidarity a iniciatívy zamestnancov U. S. Steel Košice. Matky s deťmi sa darovaným obedom náramne potešili. Tri rozmanité hlavné jedlá a polievka im zabezpečí stravu na prichádzajúce sviatočné dni. Vďaka ušetrenému rozpočtu na stravu, môžu rodiny financie použiť na zabezpečenie iných základných potrieb,“ poďakoval Miroslav Firda, vedúci Krízového centra pre matky s deťmi. 

Zamestnanci-U.-S.-Steel-Košice-prejavili-solidaritu-a-darovali-obed-núdznym_2

Zamestnanci-U.-S.-Steel-Košice-prejavili-solidaritu-a-darovali-obed-núdznym_1

Zamestnanci-U.-S.-Steel-Košice-prejavili-solidaritu-a-darovali-obed-núdznym6

Zamestnanci-U.-S.-Steel-Košice-prejavili-solidaritu-a-darovali-obed-núdznym_5