Aktuality

Čo máme nové?

Zamestnanci košických oceliarní darovali obed ľuďom v núdzi

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 10. januára 2022 | kategória: Charitný dom sv. Alžbety

Ľudia bez vlastného prístrešia mali prelom rokov chutnejší vďaka iniciatíve „Darujte obed“. Charita vďaka štedrosti zamestnancov USS Steel Košice rozdala 1 200 obedov rodinám v núdzi a ľuďom bez domova. Vďaka predvianočnej iniciatíve oceliarov dostalo plnohodnotný obed vyše 300 ľudí v núdzi.

Zamestnanci-kosickych-oceliarni-darovali-obed-ludom-v-nudzi-6

Zamestnanci-kosickych-oceliarni-darovali-obed-ludom-v-nudzi-16

Zamestnanci-kosickych-oceliarni-darovali-obed-ludom-v-nudzi-9

Zamestnanci USS Steel Košice premenili svoje kredity na stravu na pomoc ľuďom bez vlastného prístrešia. Po úspešnej jarnej iniciatíve „Darujte obed“ sa Ženská  sieť (WIN) v spolupráci s Vonkajšími vzťahmi rozhodli zopakovať túto iniciatívu aj pred Vianocami. Vďaka iniciatíve podporili opustených ľudí bez domova v Charitnom dome sv. Alžbety a matky s deťmi v Krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi. Chutné obedy pripravila spoločnosť EUREST, spol. s.r.o., ktorá sa stará o spokojnosť zamestnancov USS Steel Košice.

„Úprimne ďakujeme zamestnancom USS Steel Košice za prejav solidarity voči núdznym. Viacerí z nich sa rozhodli podeliť s obedom, aby mohli nasýtiť iného. V charitných službách si uvedomujeme, že ľudia bez vlastného domova potrebujú strechu nad hlavou a teplú stravu, aby následne mohli pracovať na zmene k lepšiemu. Práve týmto, možno nepatrným skutkom lásky, napomohli k zmene zamestnanci košickej oceliarne. Vďaka tejto iniciatíve sme opakovane nasýtili vyše 300 ľudí v  charitných pobytových službách pre ľudí bez vlastného domova,“ poďakovala za Arcidiecéznu charitu Košice Silvia Hrabčáková, manažérka pre styk s verejnosťou, dobrovoľníctvo a zbierky.

Zamestnanci-kosickych-oceliarni-darovali-obed-ludom-v-nudzi-12

Zamestnanci-kosickych-oceliarni-darovali-obed-ludom-v-nudzi-17

Zamestnanci-kosickych-oceliarni-darovali-obed-ludom-v-nudzi-18