Aktuality

Čo máme nové?

Veľkonočné posedenie pre ľudí bez domova za účasti verejnosti sa uskutočnilo po 2-ročnej prestávke

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 12. apríla 2022 | kategória: Charitný dom sv. Alžbety

Arcidiecézna charita Košice usporiadala v utorok 12. apríla veľkonočné posedenie pre ľudí bez vlastného prístrešia v Charitnom dome sv. Alžbety. Posedenie so svätou omšou a tradičnými veľkonočnými jedlami sa za účasti verejnosti konalo po dvojročnej prestávke. Okrem spríjemnenia sviatkov a vyjadrenia solidarity s núdznymi, Charita upozornila na potrebu nových priestorov pre útulok a nocľaháreň v meste.

Velkonocne-posedenie-2022-24

Velkonocne-posedenie-2022-15

Velkonocne-posedenie-2022-12

Stretnutie sa začalo svätou omšu, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita. Vo svojom príhovore pre obyvateľov charitného domu zdôraznil vzájomnú pomoc a podporu, ktorú v zariadení nachádzajú. Poďakoval sa aj tým, ktorí stoja pri Charite: „Chudobných medzi nami bude stále. A práve na nich sa môžeme učiť, akými ľuďmi máme byť. Vyjadriť solidaritu a empatiu s druhými.“

Po svätej omši a požehnaní veľkonočných dobrôt nasledovalo pohostenie ľudí bez vlastného domova. Takmer sto obyvateľov obslúžili pozvaní hostia ako prejav solidarity. „Tešíme sa dnešnému pohosteniu, pretože posledné roky sme kvôli pandémii oslávili sviatky len na izbách. Teraz sme si všetci sadli za veľký stôl a spoločne sa najedli,“ vraví pani Mária, ktorá v Charitnom dome žije necelé tri roky.

Velkonocne-posedenie-2022-20

Velkonocne-posedenie-2022-23

Velkonocne-posedenie-2022-21

Zúčastnení hovorili aj o potrebe postaviť v Košiciach nové kapacity pre ľudí bez domova. V poslednom období sa pripravovala štúdia na výstavbu nového útulku. Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice verí, že tento sen nového útulku a nocľahárne sa stane čoskoro realitou. „Tento rok je už sedemnástym ročníkom, čo sa stretávame v priestoroch Charitného domu sv. Alžbety. Vidíme a vnímame obrovskú potrebu nových a lepších priestorov pre ľudí bez vlastného domova, v ktorých by sme ešte lepšie a kvalitnejšie dokázali slúžiť druhým,“ vraví Korpesio. Dodáva, že charita aktuálnu snahu výstavby nového zariadenia víta a je pri tejto aktivite v plnej miere nápomocná.

Velkonocne-posedenie-2022-13

Velkonocne-posedenie-2022-14

Velkonocne-posedenie-2022-11

Veľkonočné stretnutie pre ľudí bez vlastného domova za účasti zástupcov štátnej a verejnej správy a pozvaných hostí sa uskutočnilo po 2-ročnej prestávke, ktorá bola z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení. Podujatie sa uskutočnilo vďaka štedrosti partnerov, ktorí prispeli potravinovými darmi na prípravu veľkonočných jedál. Spoločnosť LABAŠ s.r.o. nám darovala klobásy, údené mäso, vajíčka a cviklu. Spoločnosť Pekáreň UNI darovala pečivo a chlieb. Ďakujeme.