Aktuality

Čo máme nové?

Našu prácu v Humennom podporil aj mestský poslanec

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 23. apríla 2020 | kategória: Denné stacionáre so zameraním na seniorov

Prácu zamestnancov Denného stacionára v Humennom a Jedáleň v Humennom, ktoré patria pod Arcidiecéznu charitu Košice, ocenil aj poslanec mesta Andrej Bača. Humenský mestský poslanec podporil našu prácu z odmien za výkon funkcie v hodnote 150 eur.

Svoju podporu spojil poslanec s návštevou zariadenia. Vedúca Andrea Charitunová predstavila a ukázala našu prácu, ktorá v týchto dňoch reaguje na aktuálnu situáciu. Jedáleň naďalej vydáva teplé polievky pre ľudí bez domova. Vďaka tomu tí, ktorí sú na ulici majú aspoň jedno teplé jedlo. 

Zamestnanci Denné stacionára v Humennom rovnako pomáhajú seniorom, ktorí sú najzraniteľnejšou skupinou. Obedy roznášajú priamo k nim domov. Zároveň v priebehu posledného mesiaca zabezpečovali distribúciu potravinových balíkov pre prijímateľov pomoci v hmotnej núdzi.

Vážime si, že našu prácu v rámci služieb, ktoré poskytujeme v meste Humenné oceňujú aj iní. Ďakujeme.