Aktuality

Čo máme nové?

Medzinárodná vedecká konferencia o hospicovej starostlivosti na Slovensku

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 5. októbra 2021 | kategória: Hospic Matky Terezy

Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, ktorý spravuje Arcidiecézna charita Košice, organizuje dňa 8. októbra v poradí XII. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie. V rámci programu konferencie odznie 25 odborných prednášok z viacerých oblastí na tému „Hospic – moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia“. Hlavným cieľom je podpora a rozvoj činností hospicov a poukázanie na potrebu ústavnej paliatívnej starostlivosti na Slovensku. Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie sa konferencia uskutoční online.

Konferencia je organizovaná s medzinárodnou účasťou. V programe vystúpia odborníci z oblasti zdravotníctva, ošetrovateľstva, sociálnej práce, bioetiky alebo teológie pôsobiaci na slovenských, českých, poľských, ukrajinských a talianskych vysokých školách a univerzitách. V rámci príspevkov vystúpi 25 prednášajúcich. „Vôbec ako prvý hospic na Slovensku sme pred rokmi začali organizovať takéto odborné vedecké konferencie. Veľmi nás teší rastúci aktívny záujem odborníkov o účasť. Rovnako vnímame záujem o odborné vzdelávanie a vedenie v rámci hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Slovensku, čo dokazuje vyše 200 prihlásených účastníkov,“ približuje Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice. Pre aktuálnu pandemickú situácia sa konferencia po prvýkrát uskutoční online.

Upriamiť pozornosť na paliatívnu starostlivosť

„Hlavnou témou konferencie je podpora a rozvoj činnosti hospicu ako moderného zdravotníckeho zariadenia. Pozornosť bude venovaná aj podstate hospicovej filozofie, tiež komparácii skúsenosti s hospicovou starostlivosťou na Slovensku a v zahraničí,“ približuje Bohuš Čepiga, vedúci Hospicu Matky Terezy. Ako dodáva, konferencia chce poukázať aj na nedostatok ústavnej paliatívnej starostlivosti na Slovensku.

Počas jednodňovej konferencie sa budú môcť účastníci oboznámiť s Hospicom Matky Terezy. Prostredníctvom fotografií a videoreportáže nahliadnu do prvého slovenského hospicu. Súčasťou programu bude aj prezentácia projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom Sestry Prešovského kraja alebo ručné práce prijímateľov Denného stacionára Matky Terezy.