Aktuality

Čo máme nové?

História a patrón Charitného domu sv. Alžbety

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 10. marca 2020 | kategória: Charitný dom sv. Alžbety

História

  • Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach začal svoju históriu písať v roku 2005. Dňa 23. júna 2005 zariadenie pre ľudí bez domova posvätil a tým aj slávnostné a oficiálne uviedol Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup Košickej arcidiecézy.
  • V charitnom dome s registrovanými 80 miestami ľudia v núdzi nachádzali prístrešie v provizórnom režime už od januára. Po slávnostnom otvorení sa činnosť sociálneho centra, strediska NotaBene rozšírilo o poskytovanie služieb počas celých 24 hodín.
  • Na vznik zariadenia prispel Košický samosprávny kraj a Mesto Košice. Budovu do užívania odovzdali Železnice Slovenskej republiky. Prvý projekt v rámci charitného domu bol zameraný na pomoc závislým na alkohole a ich rodinám. Prebiehal vďaka spolupráce s nemeckou charitou v Darmstadte. 

Patrónka zariadenia

Svätá Alžbety Uhorská (Durínska)
  • Svätá Alžbety (1207 – 1231) žena, ktorá pomáhala chudobným a chorým.
  • Alžbeta bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. a jeho manželky Gertrúdy. V rozprávaní o jej života sa do historických faktov miešajú prikrášlené príbehy. Po smrti bola vyhlásená za svätú. 
  • Alžbeta bola od malička hlboko veriaca. Jej oddanosť Bohu sa nekončila iba pri modlitbe, prenášala ju do každodenného života. Vzdala sa luxusu a žila veľmi skromne, nenosila korunu a drahé róby. 
  • Čo bolo najdôležitejšie v jeho živote – starala sa o chudobných. Biednym rozdávala pri bráne jedlo a almužny, chorých púšťala na hrad a vlastnoručne ich kúpala. Manžel proti jeho skutkom nenamietal, no jeho rodina áno. 
  • Keď mala Alžbeta dvadsať rokov, jej manžel Ľudovít cestou na križiacku výpravu podľahol moru. Alžbeta opustila hrad Wartburg, na znak chudoby sa zaodela do sivého odevu a svoje dedičstvo rozdala. Dala postaviť nemocnicu v Marburgu a pokračovala v ošetrovaní chorých a rozdávaní almužien. S láskou sa starala najmä o deti, hoci svoje vlastné tri vlastné opustila. Jej misia netrvala dlho, pretože ako 24-ročná ochorela a zomrela. Okrem ošúchaného plášťa, ktorý mala na sebe, všetko odkázala chudobným. 
  • Pri jej hrobe sa začali diať zázraky. Mŕtvi ožívali, chorí sa uzdravovali. Pápež nechal vypočuť 700 svedkov a preveriť 106 zázrakov. Potom Alžbetu vyhlásili za svätú. 
  • Alžbeta, ktorú nazývali Uhorská alebo Durínska, priniesla úplne nový spôsob zasvätenia života Bohu. Netrávila život v modlitbách za múrmi kláštora, ale bola medzi ľuďmi a poskytovala pomoc biednym. Zmenila nazeranie na chorých, ktorých sa dovtedy každý štítil, a ona, kráľovská dcéra, im zrazu utierala tvár vlastnou šatkou. jej život sa stal vzorom pre mnohé humanitárne pracovníčky a pracovníkov.